Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)

BAKKES-hanke tuottaa päätöksentekijöille kvantitatiivista tietoa biotalouden potentiaalisesta arvonluonnista ja sen kehittymisen esteistä. Tilannekuvaa konkretisoidaan tarkastelemalla biotalouden esimerkkiarvoketjuja ja biotalouden toimijoiden kohtaamia haasteita sekä arvioidaan biotalouden ohjauskeinojen oikeudenmukaisuutta. Biotalouden arvonlisän kasvattaminen lisää yleisen vaurauden lisäksi teollisuuden maksukykyä ja kilpailua biotalouden raaka-aineista.

Biotalouden kasvun tuoma arvonlisä ja hyvinvointi mahdollistaa myös kasvun haittojen tasapainottamisen ja tarvittavien muutosten kustantamisen. BAKKES -hankkeessa tarkastellaankin biotalouden arvonlisän kasvattamista uusilla tuotteilla ja arvoketjuilla, joissa arvonlisän nousu ei perustu nykyisin tehokkaassa käytössä olevan biomassan käytön lisäämiseen vaan vähemmästä enemmän -ajatteluun ja jätteiden, sivuvirtojen ja kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen sekä puutteellisesti käytettyjen biomassojen hyödyntämiseen. BAKKES-hanke tuottaa päätöksentekijöille tämänhetkisen tilannekuvan kestävän biotalouden arvonlisän mahdollisuuksista, pullonkauloista ja esteistä sekä raaka-aineen käyttöön liittyvien ohjauskeinojen oikeudenmukaisesta ja tehokkaasta kohdentamisesta.

Lisätietoja hankkeesta täältä.