Visuaalinen tietokoonti ja ydinviestit metsien talouskäytön vaikutuksista

Tavoitteet

Metsien talouskäytön vaikutuksia kuvaavia tietoja on saatavilla useista eri lähteistä mutta tiedon hajanaisuus heikentää merkittävästi käytettävyyttä. Tämä luo riskin, että metsätalouden merkittävät vaikutukset eivät tule asianmukaisesti esille alan kannalta tärkeissä päätöksissä. Tuotettavan ratkaisun avulla metsäalan eri toimijat sekä alueelliset päättäjät pystyvät nykyistä paremmin viestimään metsien talouskäytön vaikutuksista kestävyyden eri näkökulmista valtakunnallisesti ja alueellisesti. Hanke parantaa ja ylläpitää metsien talouskäytön edellytyksiä tuomalla nykyistä paremmin esiin metsien talouskäytön moninaisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Hanke edistää metsien merkityksen tunnistamista kansantalouden, huoltovarmuuden ja alueellisen elinvoiman näkökulmista.

Lisätietoja

Hankkeessa tuotetaan toimialan avoimeen käyttöön verkkopohjainen visuaalinen tietokoonti, jonka avulla on helppo havainnollistaa metsien talouskäytön vaikutuksia eri tarkastelutasoilla ja kertoa sitä koskevia ydinviestejä alan sisällä ja ulkopuolisille. Siinä käsitellään metsien talouskäytön vaikutuksia paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla sekä metsäalan vaikutuksia huoltovarmuuteen ja siihen hankitaan tuoreimmat tiedot tärkeimmistä metsien talouskäyttöä kuvaavista tunnuksista. Verkkopohjaisen ratkaisun on tarkoitus olla helposti päivitettävissä. Se luo pohjaa toimialan vaikutusten säännölliselle seurannalle.

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Tommi Tenhola, Tapio Palvelut Oy, tommi.tenhola@tapio.fi

Hankkeesta vastaa PTT:ssä:

Matti Valonen, Pellervon taloustutkimus PTT, matti.valonen@ptt.fi