Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus (RUOKAKETJU)

Ruuan hinta ja rahan jakautuminen ruokaketjun toimijoiden kesken on kestoaihe julkisessa keskustelussa. Maatalouden kannattavuus on ollut heikkoa, kriisit ovat koetelleen markkinoiden kestävyyttä ja hintamuutokset ovat viime vuosina olleet rajuja. Keskeinen kysymys on ruokaketjun oikeudenmukainen tulonjako, ja välittyykö kuluttajahintojen muutokset oikeudenmukaisesti alkutuotantoon asti. Erityinen huoli on ollut siitä, toimiiko ruokaketju saumattomasti ja tulonjaon näkökulmasta oikeudenmukaisesti globaalien markkinashokkien aiheuttaessa kustannuspaineita ja muutoksia raaka-aineiden ja tuotteiden kysyntä- ja tarjontatilanteisiin sekä hintasuhteisiin.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia ja analysoida kokonaisvaltaisesti ruokaketjun toimivuuteen ja arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä sekä tuottaa tulosten pohjalta ratkaisuja markkinoiden toimivuuden parantamiseen. Erityisesti tarkastellaan markkinoiden toimintaa globaalien markkinashokkien aikana ja niistä palautumista. Muutoksia kysynnässä ja tarjonnassa peilataan koko 2000-luvun aikajänteellä.

Hankkeen osatavoitteet:

  1. Analysoida sekä pitkän aikavälin että markkinashokkien vaikutusta markkinoiden toimintaan, kustannuksiin ja hintoihin sekä rakenteellisiin muutoksiin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kysynnässä sekä tarjonnassa sekä tarkastella muutosnäkymiä tulevaisuuden kulutuksessa ja kysynnässä.
  2. Analysoida, kuinka voimakkaasti ja nopeasti hintashokit välittyvät kansainvälisiltä markkinoilta Suomen ruokaketjuun, sekä tarkastella elintarvikkeiden kulutuksen herkkyyttä hintojen ja tulojen muutoksille kysynnän joustojen avulla.
  3. Tuottaa kokonaiskuva ruokaketjun arvonmuodostuksesta. Tavoitteena on selvittää ruokaketjun rahavirtoja sekä hinta- ja kustannusrakenteiden kehitystä eri ruokaketjun toimijoiden osalta.    
  4. Analysoida ruokaketjun rakenteiden vaikutusta markkinoiden toimintaan Suomessa. Tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät kotimaisen elintarvikeketjun rakenteissa selittävät tunnistettua kehitystä hintojen välittymisessä, ketjun rahavirroissa sekä rahavirtojen jakautumisessa ketjun sisällä.

Koko elintarvikesektorin kehittymisen ja ruokamarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta on tärkeää ymmärtää ruokaketjussa tapahtuvien rakenteellisten muutosten vaikutukset ruokaketjun rahavirtoihin sekä arvonmuutokseen ja sen jakautumiseen ruokaketjussa. Tutkimus tuottaa laajasti eri kohderyhmille – ruokaketjun päättäjille ja yrityksille, kuluttajille/kansalaisille, sidosryhmille, hallinnolle sekä medialle – ajantasaisia ja tutkimustietoon perustuvia tuloksia, näkemyksiä ja johtopäätöksiä ruokaketjun dynamiikasta, toimivuudesta, arvonmuodostuksesta, hinta- ja kustannusrakenteista sekä markkinashokkien vaikutuksesta elintarvikkeiden kysynnän ja tarjonnan muutoksiin.

Raportti kuluttajakyselystä: Hinta ratkaisee, mutta omavaraisuuskin on tärkeää

Julkaisimme raportin hankkeessa tehdystä kuluttajakyselystä huhtikuussa 2024. Linkki raporttiin on alla:

Lue raportti kyselystä

avaa raportti tästä

Välituloksia marraskuussa 2023

Hanke julkaisi välituloksia sidosryhmätilaisuudessa 21.11.2023. Tulokset on julkaistu laajana diasarjana, jonka voit ladata alta:

Lataa välitulokset diasarjana (pdf)

Mukana tuloksia mm. kuluttajakyselystä, rahavirtojen ja hintajoustojen analyyseistä sekä viljojen hintasiirtymistä.

lataa tästä