289. Elintarvikeketjun rahavirtojen kehitys

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan kotimaiseen elintarvikeketjuun kotimarkkinoilta ja viennistä muodostuvaa rahavirtaa sekä sen kehitystä vuosina 2013–2022. Tarkastelu tehdään sekä elintarvikeketjun kokonaistasolla että valituille sektoreille. Sektorikohtainen rahavirta on muodostettu maidolle, lihalle sekä viljatuotteille. Rahavirtojen kehitystä analysoidaan tarkastelujaksolla tunnistettujen keskeisten markkinamuutosten pohjalta. Analyysin tulosten perusteella kotimaan elintarvikeketjussa on vuosien 2013 ja 2022 välisenä aikana jaettu niukkuutta. Yksityisestä kulutuksesta sekä vientimarkkinoilta kotimaiseen elintarvikeketjuun muodostunut, hintamuutoksesta puhdistettu, rahavirta kasvoi keskimäärin vain 0,5 prosenttia vuodessa. Kotimaisen elintarvikeketjun kyky tuottaa kuluttajien maksuhalukkuuteen vastaavia lisäarvotuotteita on ollut heikko. Samalla kotimaan elintarvikemarkkinoiden kasvupotentiaali on ollut kokonaisuudessaan vähäinen, eikä vientimarkkinoilta ole löydetty kasvua. Rahavirran heikko kasvu ja siitä seurannut niukkuus ovat heikentäneet kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden toimintakykyä.

Asiasanat: elintarvikkeet, rahavirta, elintarvikeketju

Abstract

This report analyses money flows in the Finnish domestic food chain between years 2013 and 2022. The money flows analysed are calculated based on the domestic food consumption expenditures in retail and restaurants, and the value of the Finnish food exports. The money flows are formed also at the sectoral level for dairy, meat and cereals. Our analysis shows there has been a lack of growth in the Finnish food chain. The average annual growth of the total real term money flow was 0.5 per cent during the period examined. The results indicate a lack of added value in the Finnish food markets, with relatively low consumers’ willingness to pay on the value provided. In addition, the overall growth potential on the domestic food market has been weak, and the growth in the food export markets has not materialised. The lack of growth in the overall money flows has weakened the performance of all actors operating in the Finnish food chain.

Asiasanat: food, money flow, food chain