Maatalouden rahoitusasema muuttuvassa toimintaympäristössä MARTO

1) Hankkeen ydintavoite on selvittää, miten sekä pankkien että maatalouden toimintaympäristön muutokset vaikuttavat maatalouden rahoitusasemaan erityisesti pankkirahoituksen näkökulmasta tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteita ovat:

2) Varmistaa kannattavien maatalouden investointien rahoitusmahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

3) Tunnistaa asioita, joita julkinen sektori voi tehdä maatalouden rahoitusaseman turvaamiseksi muuttuvassa sääntelyilmapiirissä.

4) Parantaa tuottajien tietoisuutta siitä, miten tilat voivat itse parantaa omaa rahoitusasemaansa.

Tarkastelussa on sekä rahoituksen tarjonta pankkien näkökulmasta sekä rahoituksen kysyntä alkutuotannon näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on myös kestävän rahoituksen taksonomiaan liittyvä sääntely, mikä on vielä valmistelussa maatalouden osalta.

Miten lisääntyvä sääntely vaikuttaa maatalouden rahoitukseen ja riskeihin?

Hanke tuottaa maatalouden rahoitusaseman toimintaympäristön päivitetyn tilannekuvan tilastojen ja kirjallisuuden perusteella sekä analysoi viime vuosina sekä pankkien että alkutuotannon toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia, ml. rahoitusinstrumentit eri maiden CAP-ohjelmissa (2-3 maata).

Hankkeessa analysoidaan etenkin pankkien näkökulmasta lisääntyvän sääntelyn vaikutuksia sekä pankin mahdollisuuteen rahoittaa maataloutta että sääntelyn vaikutuksia rahoituskelpoisuuteen ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Tarkastelussa on myös kestävän rahoituksen taksonomia, pankkien vakavaraisuussääntely ja muu EKP:n valvontaan liittyvä pankkisääntely sekä maatalouden toimintaympäristön muutokset.

Tämän ohella analysoidaan alkutuotannon näkökulmasta toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten ja lisääntyvän sääntelyn vaikutuksia maatalouden riskeihin ja vakuuksien arvostukseen erityisesti pankkirahoituksen näkökulmasta. Hankkeessa selvitetään riskienhallinta- ja varautumismalleja siitä näkökulmasta, miten maatilat voivat varautua riskeihin ja lisätä lainakelpoisuuttaan, sekä pankkien ja julkisen sektorin näkökulmista.