Päivi Kujala

Esittely

Päivi Kujalan tutkimusteemoja ovat yrittäjyyden edistäminen maaseudulla ja Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka. Hänellä on monipuolinen työkokemus maatalouden ja maaseudun kehittämisen viranomaistehtävistä kunta- ja valtiotasolla sekä neuvontajärjestössä. Hänen aluetieteen alan väitöskirjan aiheena oli mahdollistava maaseutuhallinto ja yrittäjyyden edistäminen Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan viitekehyksessä kansallisella tasolla. Päivi Kujala tuo mukanaan PTT:lle monipaikkaisen henkilön näkemyksen maaseudun ja yhteiskunnan kehittämisen ilmiöihin.

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Miten taata huoltovarmuus ruokasektorilla? – Näkökulmina globaalit muutosvoimat ja kustannusvaikuttavuus

Avaa artikkeli

Policy brief 3/2023: Nuoria yrittäjiä maatalousalalle – imago paremmaksi ja omistajanvaihdokset sujuvammiksi

Avaa artikkeli

Selvitys maataloustukipolitiikan muutosten vaikutuksista ja elintarvikemarkkinoiden toiminnasta Ahvenanmaalla ja Manner-Suomen ulkosaaristossa kotieläinsektorin näkökulmasta

Avaa artikkeli

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

PTT Politiikkasuositus maataloudesta: Nuorille luotava luottamus ruuantuotannon tulevaisuuteen

Avaa artikkeli

PTT-lausunto maatalouden kustannustuista: Tuet perusteltuja, mutta kannattavuusongelmat tulisi ensisijaisesti ratkaista toimivien markkinoiden avulla

Avaa artikkeli

Ruokaketjun toimivuus turvattava – edullisen ruuan aika on ohi

Avaa artikkeli

Kustannustehokkaasti kohti hiilineutraalia maataloutta