Policy brief 3/2023: Nuoria yrittäjiä maatalousalalle – imago paremmaksi ja omistajanvaihdokset sujuvammiksi

Sari Forsman-Hugg, Päivi Kujala ja Elli Lemmetti: PTT policy brief 3/2023: Nuoria yrittäjiä maatalousalalle – imago paremmaksi ja omistajanvaihdokset sujuvammiksi

Tämä policy brief antaa kuusi suositusta, miten nuorten yrittäjien kynnystä lähteä maatalousyrittäjäksi voitaisiin madaltaa. Alalle tuloa voidaan edistää esimerkiksi helpottamalla ja sujuvoittamalla omistajanvaihdoksia. Nuoret ja tulevaisuuden maatalousyrittäjät tarvitsevat näkymän ja luottamusta siihen, että maatalous tarjoaa perusta taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle kestävällä tavalla. Policy brief pohjautuu Kasvupolku-hankkeeseen, jossa kuunneltiin nuorten ajatuksia maatilayrittäjyydestä ja näkemyksiä alalle tulon haasteista ja ratkaisuista.

Policy Brief laadittiin osana Kasvupolku-hanketta ”Nuorten ja kehittävien maatilayrittäjien kasvupolut – yhteiskehittämisellä uusia malleja ja ratkaisuja johtamiseen”, jonka ovat toteuttaneet yhteistyössä Luonnonvarakeskus, Pellervon taloustutkimus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ProAgria Keskusten liitto, Faba osuuskunta ja Työtehoseura. Hanketta on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen yhteistyötahona on ollut MTK:n maaseutunuoret.