Laura Aalto

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehityspolkujen vaikutukset maatalouteen ja metsäsektoriin

Avaa artikkeli

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Avaa artikkeli

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kustannusvaikutusten arviointi

Avaa artikkeli

Puunmyyntitulojen käyttö ja metsätalouden kannattavuuden mittaaminen – Metsänomistaja 2020

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Kuka kuuntelisi ostajaa vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla – pelkkä hiilensidonnan lisääminen ei riitä

Avaa artikkeli

Huoli kuumasta kesästä vai koronasta