Laura Aalto

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kustannusvaikutusten arviointi

Avaa artikkeli

Puunmyyntitulojen käyttö ja metsätalouden kannattavuuden mittaaminen – Metsänomistaja 2020

Avaa artikkeli

Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan neuvontatyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta (KASVA)

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Huoli kuumasta kesästä vai koronasta