Käynnissä olevia hankkeita

Vuonna 2018 PTT:llä on käynnissä hankkeita kaikkien avainteemojemme;

asumisen, globalisaation ja aluekehityksen, hyvinvoinnin, metsän ja ruoan ympärillä.

ASUMINEN

Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2018-2019

Asumismenot 2018

Asumispreferenssit

Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet

GLOBALISAATIO JA ALUEIDEN KEHITYS

Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset

HYVINVOINTI

Alueellinen tilinpitojärjestelmä ja kansantuotteen mittaaminen maakunnittain

Kokemukset paikallisen sopimisen hyvistä käytänteistä ja esteistä teknologiateollisuudessa

Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa

Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle

Work, inequality and public policy - Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (OSA 2)

METSÄ

Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa

RUOKA

EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen - vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous

Hyvinvointimerkki

Maatalousalan kilpailukyky

Maatalouspolitiikka ja ekosysteemipalvelut

Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus

Maatalouden rahoitusasema