Hankkeet

Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle
maaliskuu 30,2017
Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen
kesäkuu 22,2016
Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus
kesäkuu 22,2016
Kansainvälisten kauppasopimusten vaikutus EU:n ja Suomen maa- ja elintarviketalouteen ja ruokaturvallisuuteen
kesäkuu 22,2016
Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut: kysyntä, tarjonta ja politiikkaohjaus
kesäkuu 22,2016
Synergiaetujen hyödyntäminen maaseudun infrajärjestelmien välillä
kesäkuu 22,2016
Sukupolvenvaihdokset ja maatilojen kehittäminen
kesäkuu 22,2016
Käyttämättömät mahdollisuudet metsätaloudessa – miksi näin käy ja mitä voitaisiin tehdä toisin
kesäkuu 20,2016
Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus
kesäkuu 20,2016
Asunto-osuuskunta – Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli
kesäkuu 20,2016