Hankkeet

Korkeakoulutetut yrittäjät Suomessa
huhtikuu 18,2019
Alueellinen tilinpitojärjestelmä ja kansantuotteen mittaaminen maakunnittain
heinäkuu 12,2018
Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset
heinäkuu 12,2018
Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2018-2019
heinäkuu 12,2018
Asumismenot 2018
heinäkuu 12,2018
Asumispreferenssit
heinäkuu 12,2018
EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen - vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous
heinäkuu 12,2018
Hyvinvointimerkki
heinäkuu 12,2018
Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa
heinäkuu 12,2018
Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa
heinäkuu 12,2018