Hankkeet

Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
kesäkuu 12,2017
Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle
maaliskuu 30,2017
Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen
kesäkuu 22,2016
Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus
kesäkuu 22,2016
Kansainvälisten kauppasopimusten vaikutus EU:n ja Suomen maa- ja elintarviketalouteen ja ruokaturvallisuuteen (päättynyt)
kesäkuu 22,2016
Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut: kysyntä, tarjonta ja politiikkaohjaus
kesäkuu 22,2016
Synergiaetujen hyödyntäminen maaseudun infrajärjestelmien välillä (päättynyt)
kesäkuu 22,2016
Sukupolvenvaihdokset ja maatilojen kehittäminen (päättynyt)
kesäkuu 22,2016
Käyttämättömät mahdollisuudet metsätaloudessa – miksi näin käy ja mitä voitaisiin tehdä toisin (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus (päättynyt)
kesäkuu 20,2016