Hankkeet

Avainsanat:
Alueellisen taloustilastojen tietokanta (ALTA)
kesäkuu 3,2019
Asumispreferenssit
kesäkuu 4,2019
Turvemaiden käyttö maa- ja metsätaloudessa - maanomistajien näkökulma (TURVA)
toukokuu 22,2019
Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa
heinäkuu 12,2018
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
toukokuu 10,2019
Puutuoteteollisuuden merkitys maakunnissa
toukokuu 10,2019
Suomalainen metsänomistaja 2020: metsätalouden kannattavuus ja metsänomistajakunnan muutos
toukokuu 10,2019
MARES
toukokuu 10,2019
Metsänomistajien tavoitteet Metsään.fi -palvelussa
toukokuu 10,2019
Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut: Säätyö
toukokuu 10,2019
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
toukokuu 10,2019
Maatalouden rahoitusasema
heinäkuu 12,2018
Pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asuinalueiden eriytymiseen
toukokuu 10,2019
Asumismenot 2019
toukokuu 10,2019
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
toukokuu 10,2019
Work, inequality and public policy - Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (OSA 2)
heinäkuu 12,2018
Asumismenot 2018
heinäkuu 12,2018
Korkeakoulutetut yrittäjät Suomessa
huhtikuu 18,2019
Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa
heinäkuu 12,2018
Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle
heinäkuu 12,2018