Julkaisut ja hankkeet

 

 

PTT:llä on pitkät perinteet laadukkaasta soveltavasta taloudellisesta tutkimuksesta. Tutkimusryhmämme julkaisevat tuotoksiaan monessa muodossa sen mukaan mikä on kulloinkin sidosryhmiemme kannalta tarkoituksenmukaista. Perinteisiä julkaisumuotoja ovat tutkimusraportit ja työpaperit.

PTT:n henkilökunta sitoutuu toiminnassaan noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Ohjeiden soveltaminen on itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat. Periaatteiden noudattaminen on myös osa PTT:n laatujärjestelmää.

Ohesta löydät PTT:n keskeisimmät ajankohtaiset ja vanhemmatkin julkaisut sekä tietoa parhaillaan meneillään olevista tutkimushankkeista: