Julkaisut ja hankkeet

 

 PTT:llä on pitkät perinteet laadukkaasta soveltavasta taloudellisesta tutkimuksesta. Tutkimusryhmämme julkaisevat tutkimuksiaan monessa muodossa sen mukaan mikä on tarkoituksenmukaista. Perinteisiä julkaisumuotoja ovat tutkimusraportit ja työpaperit, mutta tuloksia voidaan julkaista myös esimerkiksi Powerpoint-esityksinä tai infografiikoina.

PTT:n henkilökunta sitoutuu toiminnassaan noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Ohjeiden soveltaminen on itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat. Periaatteiden noudattaminen on myös osa PTT:n laatujärjestelmää.

Ohesta löydät PTT:n keskeisimmät ajankohtaiset ja vanhemmatkin julkaisut sekä tietoa parhaillaan meneillään olevista tutkimushankkeista. Huomaathan että kaikista vanhoista julkaisuista ei vielä ole saatavana digitaalista versiota.