Nuorille on turvattava halu ja kyky maatalousyrittäjiksi – kotimaisella ruuantuotannolla ei ole muuten tulevaisuutta

Nuorten motivaatio ja mahdollisuudet hakeutua maatalousyrittäjiksi ovat kriittisen tärkeitä Suomen maatalouden tulevaisuudelle ja huoltovarmuudelle, muistuttaa Pellervon taloustutkimus PTT:n politiikkasuositus. Keskeisiä keinoja nuorten alalle tulon helpottamiseksi ja maatalouden kannattavuuden turvaamiseksi ovat muun muassa markkinalähtöisyyden lisääminen, omistajanvaihdosten sujuvoittaminen ja tukijärjestelmän muutokset.

”Nuorilla ja tulevaisuuden yrittäjillä täytyy olla näkymä ja luottamus siihen, että maatalous tarjoaa perustan taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle kestävällä tavalla”, sanoo tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg.

PTT:n politiikkasuositus seuraavalle hallitukselle maa- ja elintarviketaloudesta keskittyy erityisesti nuorten näkökulmaan. Maataloudella ja ruuantuotannolla ei ole Suomessa tulevaisuutta, jos nuoret eivät pidä maatalousalaa houkuttelevana ja usko, että ala voisi tarjota heille toimeentulon.

Muuttunut turvallisuusympäristö on lisännyt kansallisen huoltovarmuuden ja varautumisen tärkeyttä. Se korostaa ruuantuotantokyvystä huolehtimista ja maatalouden kannattavuuden merkitystä.

Joka kriisiin ei aina uutta tukipakettia – ruokaketjun tulonjako tasaisemmaksi

Nuorten yrittäjien tilannetta tulee edistää esimerkiksi helpottamalla omistajanvaihdosten tekemistä. Sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut maatiloilla vähän viime vuosien heikon kannattavuuskehityksen aikana. Maatalousyrittäjien keski-ikä on korkea, ja alle 40-vuotiaita on heistä vain vajaa 15 prosenttia.

Kannattavuuden kannalta olennaista on, että ruuantuotanto pitää saada toimimaan yhä enemmän markkinalähtöisesti. Ruokaketjuun tarvitaan tasaisempi tulonjako.

”Valtiolla ei tulisi olla tarve jokaisen äkillisen kriisin ratkaisemiseksi luoda uusia tukipaketteja. Markkinoiden tulisi pystyä kantamaan riskiä ja takaamaan ruokaketjun tasaisempi tulonjako myös kriisitilanteissa”, sanoo vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.

Kujalan mukaan on huomattava sekin, että julkisten ruokahankintojen pitkät sopimusjaksot hidastavat ruuan tuotantokustannusten nousun siirtymistä hintoihin. Hankinnat olisi saatava paremmin palvelemaan ruokamarkkinoiden toimivuutta.

Tukijärjestelmän pitää kannustaa aktiiviseen ja kestävään ruuantuotantoon

Uudistukset maataloustukijärjestelmään ovat välttämättömiä. Tukia tulee suunnata entistä paremmin aktiiviseen ja kestävään ruuantuotantoon. Tukipolitiikan tulee kannustaa heikkotuottoisten peltojen poistamiseen tuotannosta ja peltojen hallinnan siirtämiseen aktiivista ruuantuotantoa harjoittaville tiloille.

Ilmastotoimenpiteiden ja niiden ohjauskeinojen tulee olla maatalousyrittäjien kannalta hyväksyttäviä ja riittävän kannustavia, jotta ilmastotavoitteet saavutetaan ja maatilojen taloudellinen kestävyys turvataan.

”Yhteiskunnan päätöksenteossa on pidettävä huolta, että johdonmukaisesti taataan se, että maatalousyrittäjillä on edellytykset harjoittaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää maatalouselinkeinoa”, sanoo Sari Forsman-Hugg.

Koko politiikkasuositus on julkaistu PTT:n verkkosivuilla https://www.ptt.fi/ptt-politiikkasuositus-maataloudesta-nuorille-luotava-luottamus-ruuantuotannon-tulevaisuuteen/

Lisätietoja