Pekka Kinnunen

Esittely

Pekka Kinnusen tutkimusteemoja ovat suomalainen maatalous, ruokamarkkinoiden rakenteet sekä ruuantuotannon ympäristövaikutukset. Kinnunen on väitellyt Aalto-yliopistosta aiheenaan erilaiset resilienssinäkökulmat globaalissa ruuantuotannossa. Hänen erikoisosaamistansa ovat paikkatietoanalyysit sekä koneoppimismenetelmät.

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Kuluttajien näkemyksiä ruuan hinnan nousun vaikutuksista kulutukseen ja ostokäyttäytymiseen

Avaa artikkeli

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehityspolkujen vaikutukset maatalouteen ja metsäsektoriin

Avaa artikkeli

Miten taata huoltovarmuus ruokasektorilla? – Näkökulmina globaalit muutosvoimat ja kustannusvaikuttavuus

Avaa artikkeli

Selvitys maataloustukipolitiikan muutosten vaikutuksista ja elintarvikemarkkinoiden toiminnasta Ahvenanmaalla ja Manner-Suomen ulkosaaristossa kotieläinsektorin näkökulmasta

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

PTT Politiikkasuositus maataloudesta: Nuorille luotava luottamus ruuantuotannon tulevaisuuteen

Avaa artikkeli

PTT-lausunto maatalouden kustannustuista: Tuet perusteltuja, mutta kannattavuusongelmat tulisi ensisijaisesti ratkaista toimivien markkinoiden avulla