Pekka Kinnunen

Esittely

Pekka Kinnusen tutkimusteemoja ovat suomalainen maatalous, ruokamarkkinoiden rakenteet sekä ruuantuotannon ympäristövaikutukset. Kinnunen on väitellyt Aalto-yliopistosta aiheenaan erilaiset resilienssinäkökulmat globaalissa ruuantuotannossa. Hänen erikoisosaamistansa ovat paikkatietoanalyysit sekä koneoppimismenetelmät.

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Selvitys maataloustukipolitiikan muutosten vaikutuksista ja elintarvikemarkkinoiden toiminnasta Ahvenanmaalla ja Manner-Suomen ulkosaaristossa kotieläinsektorin näkökulmasta

Avaa artikkeli

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Avaa artikkeli

Policy brief 2/2023: Hiilestä kiinni -kehittämishankkeet edistävät ilmastotoimia – painotusta jalkautukseen tarvitaan

Avaa artikkeli

Policy brief 1/2023: Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä sekä kannustimia yrityksille ja julkisille toimijoille

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

PTT Politiikkasuositus maataloudesta: Nuorille luotava luottamus ruuantuotannon tulevaisuuteen

Avaa artikkeli

PTT-lausunto maatalouden kustannustuista: Tuet perusteltuja, mutta kannattavuusongelmat tulisi ensisijaisesti ratkaista toimivien markkinoiden avulla