Kirsi Noro

Esittely

Kirsi Noro tutkii tällä hetkellä maatalouden rahoitusasemaan sekä vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin liittyviä teemoja. Hän on tutkimusaiheiltaan generalisti, jonka hankkeita yhdistää usein sekä kestävyyden ja vastuullisuuden tai rahoituksen teemat. Hän on tutkinut viime vuosina esimerkiksi metsä-, asunto- ja tonttirahastojen markkinavaikutuksia ja toimintalogiikkaa, veden kierrätyksen rahoitusmalleja sekä keskisuurten yritysten resilienssiä.

Noro on yhdistänyt usein laadullisia menetelmiä kuvailevaan tilastollisen analyysiin. Hän on tehnyt laajasti erilaisia julkisen sektorin tiedontarpeita palvelevia tutkimus- ja selvityshankkeita sekä ollut PTT:llä myös liiketalouden ja kansantalouden tutkimusryhmässä. Noro on koulutukseen rahoitusekonomi, kauppatieteiden maisteri, ja hänen teoriataustansa on rahoituksesta. Hän pyrkii yhdistämään rahoitusteoriaa sekä aiempaa kokemustaan varainhoidosta ja vaihtoehtoisista sijoituksista siihen, miten erilaisilla rahoitusratkaisuilla voidaan ratkaista yhteiskunnallisia haasteita muun muassa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Tutkimusalueet/kiinnostuksen kohteet:

Rahoitus, maatalous, hiilimarkkinat, kestävyys, vastuullisuus, liiketaloudellinen tutkimus, yritykset, vaikuttavuussijoittaminen

Lisää osaamisesta:

ResearchGate-profiili
Avaa CV

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehityspolkujen vaikutukset maatalouteen ja metsäsektoriin

Avaa artikkeli

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Avaa artikkeli

Keskisuurten yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja resilienssi globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä

Avaa artikkeli

Sujuva arki, parempi elämä – Maaseudun kestävä kehitys Suomessa

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

EU:n hiilenpoistojen sertifiointi puhutti vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toimijoita

Avaa artikkeli

Maaseudun kestävästä kehityksestä tarvitaan enemmän keskustelua

Avaa artikkeli

Mielenterveydestä tehtävä kansalaistaito

Avaa artikkeli

Rahoituksen mahdollisuudet vesiviisaiden innovaatioiden edistämisessä