Kirsi Noro

Esittely

Liiketaloustutkija Kirsi Noron tutkimusaiheita ovat asuntomarkkinat ja asumisen ratkaisut, liiketoiminta ja yrittäjyys, yritysten välinen yhteistyö, osuustoiminta ja yhteiskunnalliset yritykset. Hänellä on kokemusta tutkimuksesta ja konsultoinnista sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Aiemmista työtehtävistään hänelle on kertynyt kokemusta myös politiikkatoimenpiteiden ja ohjelmien vaikuttavuuden arvioinnista, innovaatiopolitiikasta sekä vaihtoehtoisista sijoituksista.

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Avaa artikkeli

Keskisuurten yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja resilienssi globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä

Avaa artikkeli

Sujuva arki, parempi elämä – Maaseudun kestävä kehitys Suomessa

Avaa artikkeli

Rahastojen toiminta asunto-, tontti- ja metsämarkkinoilla

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Maaseudun kestävästä kehityksestä tarvitaan enemmän keskustelua

Avaa artikkeli

Mielenterveydestä tehtävä kansalaistaito

Avaa artikkeli

Rahoituksen mahdollisuudet vesiviisaiden innovaatioiden edistämisessä

Avaa artikkeli

Kestävä kehitys tarvitsee yksityisiä sijoituksia