Maaseudun kestävästä kehityksestä tarvitaan enemmän keskustelua

PTT:llä on E2 Tutkimuksen kanssa meneillään mielenkiintoinen hanke, jossa selvitetään kestävää kehitystä maaseudulla. Hankkeessa katsotaan, miten maaseutu näkyy kansallisissa kestävän kehityksen ohjelmissa ja toisaalta, miten kestävä kehitys näkyy kylien, kuntien ja maakuntien strategioissa ja toiminnassa

 

Kirjoittaja on PTT:n liiketaloustutkija Kirsi Noro

 

PTT:llä on E2 Tutkimuksen kanssa meneillään mielenkiintoinen hanke, jossa selvitetään kestävää kehitystä maaseudulla. Hankkeessa katsotaan, miten maaseutu näkyy kansallisissa kestävän kehityksen ohjelmissa ja toisaalta, miten kestävä kehitys näkyy kylien, kuntien ja maakuntien strategioissa ja toiminnassa. YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitetta julkistettiin vuonna 2015. Käytännön puheessa kestävä kehitys jaetaan usein taloudelliseen, ekologiseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.

 

Maaseudun kehittämistä puolestaan ohjaavat monet strategiat, politiikat ja ohjelmat, joista keskeinen on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Nyt kahden vuoden jatkoajalla oleva ohjelma valmistui ennen kestävän kehityksen Agenda 2030 ohjelmaa. Useat maakuntastrategiat ja kuntastrategiat ovat myös ajalta, jolloin kestävä kehitys terminä ei ollut vielä valtavirtaistunut. Siksi selvitimme myös haastattelujen avulla, miten kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta näkyvät kylätoiminnassa ja maaseudulla asumisen edellytyksissä.

 

Tarkasteluun valittiin yhteistyökumppanimme Suomen kylät ry:n kanssa neljä maakuntaa (Uusimaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme ja Lappi) ja näistä kahdeksan erilaista kylää, joissa on aktiivista kylätoimintaa. Haastattelut paljastivat kylien edustajien kokevan, että lähes kaikki maaseudun toiminta on lähtökohtaisesti kestävyyteen pyrkivää, esimerkiksi hukkaa ja hävikkiä on aina vältetty ja kierrätys ja kaiken hyödyntäminen kuuluvat jo historiallisesti elintapaan. Kaikki kestävän kehityksen keskeiset elementit näkyvät haastateltujen mukaan kylien toiminnassa.

 

Hankkeessa käydyt keskustelut maaseudun kehittäjien, kestävän kehityksen edistäjien ja muiden tutkijoiden ja toimijoiden kanssa on kuitenkin nostanut esille myös huolta siitä, keskustelevatko maaseudun kehittäjät, maaseudulla asuvat ja kestävän kehityksen edistäjät riittävästi keskenään. Tulevatko maaseudun erityispiirteet ja mahdolliset alueelliset erot esiin kestävän kehityksen suunnittelussa ja ohjelmissa?

 

Ensi vuodenvaihteen aikoihin hanke julkaisee raportin ja suosituksia keinoista edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja keskustelua sekä lisätä ymmärrystä maaseudun kestävästä kehityksestä.

 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 2.8.2021