Hiilimarkkinoilla yksiköiden myyntimäärä laski – keskihinta pysyi edeltävää vuotta korkeampana

Viime vuonna Suomen vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla yksiköiden tuotanto ja myynti lisääntyivät vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta laskua oli selvästi edeltävästä vuodesta. Myytyjen yksiköiden keskihinta pysytteli yli kaksinkertaisena vuoden 2022 hintoihin verrattuna.

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat eivät näytä tuovan suuria muutoksia Suomen metsä- ja maatalouteen

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kasvu vaatii monien ongelmien ratkaisemista ilmastoyksiköiden tuotannossa ja käytössä, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n raportti. Maanomistajien halukkuus osallistua markkinoille riippuu paljon siitä, miten hiilimarkkinoiden sääntely kehittyy ja millaiseksi muodostuvat yksiköiden laatuvaatimukset ja hinta. Tulevaisuuden kehitystä arvioivien skenaarioiden perusteella vapaaehtoiset markkinat eivät olisi johtamassa merkittäviin muutoksiin Suomen maankäyttösektorilla.