Hiilensidonta ry ja Pellervon taloustutkimus PTT käynnistivät kotimaisten hiilikompensaatioiden tilastoinnin – ensimmäinen tilasto julki torstaina!

Hiilikompensaatiot auttavat yrityksiä ja kuluttajia saavuttamaan päästötavoitteita ja hillitsemään ilmastonmuutosta, mutta hiilikompensaatioiden markkinoista ei ole Suomessa ollut saatavilla tilastotietoa. Hiilensidonta ry ja Pellervon taloustutkimus PTT ovat nyt käynnistäneet tilastointipalvelun, joka on koottu Hiilensidonta ry:n jäsenyritysten ja muiden alalla toimivien yritysten antamista tiedoista tuotettujen hiilikompensaatioyksiköiden yhteismäärästä sekä myytyjen hiilikompensaatioyksiköiden keskihinnasta ja yhteismäärästä. Tilasto on myös kansainvälisesti ensimmäisiä lajissaan.

Ensimmäinen tilasto julkistetaan torstaina 1. joulukuuta klo 13.00. Tiedot julkaistaan samaan aikaan kotisivuillamme www.ptt.fi

Tilastoinnilla halutaan lisätä luotettavuutta ja avoimuutta hiilikompensaatiomarkkinoiden toimintaan. Tilasto on koottu Hiilensidonta ry:n jäsenyritysten ja muiden alalla toimivien yritysten antamista tiedoista tuotettujen hiilikompensaatioyksiköiden yhteismäärästä sekä myytyjen hiilikompensaatioyksiköiden keskihinnasta ja yhteismäärästä

Jatkossa tilasto on määrä julkaista kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja elokuussa.

Hanketta on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelma.

Lisätietoja

Jani Laturi, vanhempi metsäekonomisti, PTT, 040 547 4354
Kimmo Collander, pääsihteeri, Hiilensidonta ry, 050 431 4982