Ruuan hinnannousu hidastuu – korkea kustannustaso kurittaa yhä maatiloja

Ruuan hinta nousee tänä vuonna edelleen yleistä inflaatiota nopeammin, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ennuste. Taustalla vaikuttaa etenkin yleinen kustannustason nousu viime vuosien aikana. Ruuan kuluttajahinnat nousevat noin 7,5 prosenttia, mikä on selvästi viime vuotta vähemmän. Maatalouden yrittäjätulo kohenee hieman, kun muun muassa energian, lannoitteiden ja rehujen hinnat laskevat, mutta kannattavuus pysyy heikkona.

”Ruuan kuluttajahintojen nousupaineet hellittävät vasta vähitellen. Kustannusten nousu ruokaketjussa on ollut poikkeuksellisen raju, ja se näkyy viiveellä kuluttajahinnoissa, kun hintamuutoksia viedään läpi koko ruokaketjun matkalta. Tänä vuonna myös korkojen nousu sekä tehdyt palkkaratkaisut näkyvät ruokaketjunkin kustannuksissa”, sanoo tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg.

Ruuan kuluttajahintojen nousu jatkuu tänä vuonna yleistä inflaatiokehitystä nopeampana, mutta nousuvauhti kuitenkin hidastuu asteittain viime vuoteen verrattuna. Ruuan hinta, sisältäen elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat, nousee tänä vuonna keskimäärin 7,5 prosenttia, kun yleisesti kuluttajahinnat nousevat PTT:n ennusteen mukaan noin viisi prosenttia.

Ennuste perustuu oletukseen, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu nykyisellään. Pahin shokki on jo koettu, ja markkinat sopeutuvat valitsevaan tilanteeseen. Sodan tilannekuva voi kuitenkin muuttua nopeasti, mistä voi seurata markkinahäiriöitä.

Tuotantopanosten hinnat laskevat ja tuottajahintojen nousu hidastuu

Vuosi 2022 oli äärimmäisen vaikea maatiloille tuotantopanosten rajun hinnannousun vuoksi. Lannoitteiden hinnat kohosivat yli 80 prosenttia, ja sähkön hinnasta ja riittävyydestä oli suuria huolia erityisesti syksyllä sekä alkutalvesta. Tänä vuonna tuotantopanosten hinnat laskevat merkittävästi, mutta lainakorkojen nousu lisää kustannuksia erityisesti isoja investointeja tehneille tiloille.

”Kustannustaso jää kuitenkin aikaisempia vuosia korkeammaksi, mikä heikentää kannattavuutta etenkin kotieläintiloilla. Maatalouden kannattavuus pysyy heikkona, ja tilojen väliset erot taloustilanteessa suurenevat”, kertoo vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.

Erityisesti sikatilojen pärjääminen puhutti viime vuonna. Kustannusten nousu ja viime vuoden talousahdinko näkyvätkin erityisesti sianlihan mutta myös naudanlihan tuotannon vähenemisenä. Suuri vaikutus on kuitenkin kuluttajakysynnällä: inflaatio ja heikko ostovoima yhdessä korkean lihan hinnan kanssa laskevat sian- ja naudanlihan kysyntää ja siirtävät kulutusta halvempiin ruhonosiin. Tuontilihan kulutus on kasvanut muun muassa ruokapalvelu- ja ravintolasektorin palautuessa pandemiasta.

”Lihan tuottajahinnoissa on laskupainetta, mutta niiden odotetaan pysyvän tavanomaista korkeammalla tasolla tänä vuonna, jotta elintarviketeollisuus saa varmistettua kotimaisen raaka-aineen saatavuuden”, sanoo maatalousekonomisti Mauri Yli-Liipola.

Teollisuuden näkymät heikohkot – kuluttajakysynnän kehityksestä epävarmuutta

Elintarviketeollisuuden suhdannenäkymä on edelleen verraten heikko. Talouden epävarmuus ja yleinen kustannustason nousu rasittavat toimialaa, ja ruuan hinnan nousu sekä kysynnän muutokset heikentävät teollisuuden tuotanto-odotuksia ja myyntiä. Heikohko näkymä hidastaa myös investointien toteutusta. Ensi vuotta kohden kustannusten ja hintojen nousupaineet hellittävät, mikä parantaa suhdannenäkymiä.

Kuluttajien hintatietoisuus on lisääntynyt. Kotitaloudet reagoivat hintojen nousuun sopeuttamalla ostoskorinsa sisältöä. Kysyntää kohdistuu yhä enemmän edullisemman hintakategorian tuotteisiin, ja kaupan omien merkkituotteiden myynti kasvaa. Samansuuntaista kehitystä on nähtävissä laajemmin Euroopassa.

Ruuan kulutustottumuksissa tapahtuu niin ikään muutoksia. Sian- ja naudanlihan kulutus vähenee, ja siipikarjanlihan kasvaa hienoisesti. Nestemäisten maitovalmisteiden kulutus laskee, ja samalla kasvipohjaisten välipalatuotteiden suosio jatkuu. Valmisruokien suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi.

Koko ennuste on julkaistu PTT:n sivuilla osoitteessa https://www.ptt.fi/ennusteet/maa-ja-elintarviketalous-kevat-2023/