PTT:n politiikkasuositukset seuraavalle hallitukselle

Mitä Suomen seuraavan hallituksen tulisi ottaa huomioon, kun se rakentaa omaa ohjelmaansa? Pellervon taloustutkimus PTT on julkaissut sarjan politiikkasuosituksia, jotka käsittelevät eri sektoreita ja teemoja. Tältä sivulta löydät tiivistelmät sekä linkit kaikkiin suosituksiin.

Julkinen talous: tarvitaan 4 miljardin sopeutus

Julkisen talouden osalta PTT esittää tälle vaalikaudelle neljän miljardin euron sopeutuspakettia. Katsomme, että julkisen talouden kestävyyden tulisi olla seuraavan hallituksen talouspolitiikan tärkein kulmakivi. Mutta julkisen talouden alijäämä kuitenkin kasvaa merkittävästi seuraavalla hallituskaudella, jos seuraava hallitus ei tee korjaavia toimenpiteitä. Miten tämä 4 miljardia voitaisiin saavuttaa?

 • Sosiaaliturvan leikkauksilla, joilla tähdätään työllisyyden nostamiseen. Esimerkiksi ansiosidonnaisia etuuksia heikentämällä. Leikkausten ja työllisyyden paranemisen vaikutus yhteensä enintään noin 2,0 miljardia.
 • Karsimalla poliittisesti vähemmän kiistanalaisia menoja ja nostamalla alkoholi- ja tupakkaveroa. Vaikutus noin miljardi euroa riippuen mm. hallituspuolueiden talouspolitiikan yhtenäisyydestä.
 • Vaikeampien veronkorotusten kokonaisuudella, joiden vaikutus yhteensä noin miljardin.

Lue koko politiikkasuositus täältä: https://www.ptt.fi/ptt-politiikkasuositus-1-julkista-taloutta-pitaa-sopeuttaa-vuositasolla-nelja-miljardia-ensi-hallituskaudella/

Työllisyys ja työmarkkinat: Uudistuksia työttömyysturvaan, vauhtia työperäiseen maahanmuuttoon

Työllisyys on Suomessa kehittynyt viime vuosina hyvin myönteisesti, mutta työllisyyden noston tulisi olla myös seuraavan hallituksen tehtävälistalla. Politiikkasuosituksemme ehdottaa useiden eri keinojen yhdistelmää, kuten työttömyysturvan uudistuksia, työperäisen maahanmuuton vauhdittamista, maahanmuuttajien kotoutumisen parantamista ja panostuksia koulutukseen. Ehdotuksiamme:

 • Työttömyysturvan uudistukset, esimerkiksi ansioturvan enimmäiskeston sitominen työhistoriaan – tai jopa suhdanteisiin, ja työttömyysturvan ns. euroistamisen käyttöönotto.
 • Lisäpanostukset muuntokoulutukseen, lyhytkestoisten tutkintokokonaisuuksien rakentamiseen ja digitaalisen avoimen yliopisto-opiskelun tarjontaan
 • Maahanmuuttajien, erityisesti naisten ja pakolaistaustaisten, kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen: kotoutumissuunnitelmat, kielikoulutus, räätälöidyt palvelut, TE-toimistojen resurssien lisäys
 • Perheenyhdistämisen helpottaminen sekä työperäisten maahanmuuttajien puolisoille tarjotut työllistymisohjelmat
 • Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden maassa oleskelun ja työnhaun helpottaminen, oleskelulupajärjestelmän sujuvoittaminen
 • Työyhteisöjen asenteisiin vaikuttaminen ja anonyymi rekrytointi: syrjinnän kitkeminen ja ulkomaisten tutkintojen hyväksymisen laajentaminen, kielitaitovaatimusten madaltaminen

Lue koko politiikkasuositus: https://www.ptt.fi/politiikkasuositus-seuraavan-hallituksen-nostettava-tyollisyytta-uudistamalla-tyomarkkinoita-ja-helpottamalla-tyoperaista-maahanmuuttoa/

Maa- ja elintarviketalous: Nuorille luotava luottamus ruuantuotannon tulevaisuuteen

Maataloudella ja ruuantuotannolla ei ole tulevaisuutta, jos nuoret eivät koe maatalousalaa houkuttelevaksi. Yhteiskunnassa täytyy pystyä ylläpitämään ja luomaan edellytyksiä taloudellisesti kestävälle ruuantuotannolle. Maatalouden kannattavuuden parantaminen markkinaehtoisin ratkaisuin edellyttää erityisesti maatilayrittäjien talousosaamisen ja johtamiskyvyn parantamista. Tämän lisäksi kehityshaluisille maatiloille täytyy luoda kannustimia kehittää toimintaansa.

 • Ruuantuotanto Suomessa tarvitsee pitkän aikavälin tavoitetilan ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi, sillä yritysten toiminta- ja markkinaympäristö on muuttunut epävakaammaksi ja haavoittuvammaksi.
 • Ruokaketjun toiminnan kehittäminen edellyttää tiiviimpää hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja koordinaatiota.
 • Maataloustukijärjestelmän rakenteen kehittäminen on välttämätöntä seuraavalle ohjelmakaudelle.
 • Nuorten yrittäjien maatalousalalle tuloa tulee edistää helpottamalla omistajanvaihdosten tekemistä. 

Lue koko politiikkasuositus: https://www.ptt.fi/ptt-politiikkasuositus-maataloudesta-nuorille-luotava-luottamus-ruuantuotannon-tulevaisuuteen/