AJANKOHTAISTA

Brexit yllätti ekonomistit
11.07.2016

Ekonomistin juhannusaatto alkoi tänä vuonna erikoisissa tunnelmissa. Heräsin vapaapäivän aamuna aikaisin ja luin varovaisesti uutiset. Iso-Britannian kansanäänestyksen tulos näytti selvältä – enemmistö äänestäjistä halusi erota Euroopan unionista.

Toimitusjohtajan tervehdys
Iiro Jussila 20.06.2016

Tervetuloa uusille nettisivuillemme!

Olemme uusineet sivut palvellaksemme tietotuoteidemme ja -palveluidemme käyttäjiä paremmin ja miellyttävämmässä virtuaalisessa ympäristössä. Sivuihin tutustumalla saat tietoa monipuolisesta tutkimusosaamisestamme ja tuon osaamisen pohjalta toteutettavista tutkimushankkeista.

Lue tästä!

TWITTER

PTT

Atro Andersson @MaasTul Taloustutkassa: #Rakentaminen sekä #asuntopula kasvussa https://t.co/4ta51fCFrV #asuntokauppa

PTT

Lauri Vuori @MaasTul Taloustutkassa: Brexitiläinen aamiainen https://t.co/wzhwqZoTDv #Brexit #EU #punta #sisämarkkinat #talouskasvu

PTT

Signe Jauhiainen@MaasTul Taloustutkassa: #Brexit yllätti ekonomistit https://t.co/TbilU2TwzK #Britannia #euroalue #talouskasvu

KANSANTALOUDEN TUTKIMUSRYHMÄ

RYHMÄN ESITTELY

Kansantaloudellinen tutkimus kohdistuu etupäässä asunto- ja työmarkkinoihin sekä aluetalouteen ja valikoituihin julkisen talouden kysymyksiin.

252. Busk, H., Härmälä, V. 2016. KATSAUS KAUPPAMERENKULUN TILANTEESEEN SUOMESSA

Tuorein julkaisu 25.02.2016

Merikuljetusten merkitys Suomen ulkomaankaupan kannalta on merkittävä. Merikuljetusten osuus Suomen viennin arvosta oli lähes 80 prosenttia ja määrästä 90 prosenttia vuonna 2014.

Kansantalous 2016 – kevät

Tuorein ennuste 17.03.2016

Suomen heikko talouskehitys jatkuu tänä ja ensi vuonna. Vuonna 2016 bkt kasvaa 0,7 prosenttia ja vuonna 2017 1,0 prosenttia. Ostovoima heikkenee, joten kasvu on viennin varassa. Maailmantalouden vetoapu ei ole lisääntymässä, sillä öljyn hinnan lasku ovat ohi ja kulutuksen kasvu hidastuu.

MAA -JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSRYHMÄ

RYHMÄN ESITTELY

Maa- ja elintarviketalouden tutkimus tarkastelee lähinnä ruokamarkkinoita, maatalouspolitiikkaa ja elintarvikeketjua koskevia kysymyksiä.

175. Rinta-Kiikka, S. 2015. MAATALOUDEN YHTEISTYÖMALLIT - TULOKSIA OPISKELIJAKYSELYSTÄ.

Tuorein julkaisu 02.12.2015

Muuttuva toimintaympäristö asettaa maatilojen toiminnalle uusia haasteita. Rakennekehityksen myötä tilojen keskikoot kasvavat ja yrittäjät joutuvat miettimään mm. millä resursseilla tilaa pyöritetään, mitä tehdään itse, mitä ulkoistetaan, jatketaanko nykyisellään vai laajennetaanko.

Maa- ja elintarviketalous – 2016 kevät

Tuorein ennuste 05.04.2016

Viime vuosina korjatut ennätyssadot, täydet varastot sekä odotukset korkeasta satotasosta kuluvana vuonna pitävät viljan maailmanmarkkinahinnat laskussa. Suomen viljamarkkinoilla vehnän tuotantoala pienenee tänä vuonna, mikä kääntää hinnan hienoiseen nousuun. Ensi vuonna myös ohran ja kauran hinnoissa nähdään pientä nousua, kun niiden tuotanto pienentyy.

METSÄALAN TUTKIMUSRYHMÄ

RYHMÄN ESITTELY

Metsäalan tutkimus painottuu puumarkkinoihin, yksityismetsätalouteen, ekosysteemipalveluihin ja metsäteollisuustuotteiden markkinoihin.

177. Kalle Määttä, Jyri Hietala, Karina Jutila. 2016. PUURAKENTAMINEN: SÄÄNTELYN KAPEIKOT JA KEHITTÄMISVAIHTOEHDOT

Tuorein julkaisu 04.07.2016

Tutkimuksessa hyödynnetään julkaistua kirjallisuutta, oikeuskäytäntöä sekä haastatteluja. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida voimassa olevan lainsäädäntömme sääntelykapeikkoja, jotka pidättelevät puurakentamista, ja joita purkamalla puurakentamiselle luotaisiin edellytyksiä yleistyä. materiaalineutraalia, toisin sanoen se turvaa lähtökohtaisesti tasapuoliset edellytykset eri materiaalien käyttämiselle rakentamisessa. Kolmanneksi rakentamismääräyksiä on muutettu viime vuosina materiaalineutraalimpaan suuntaan. Tutkimuksen keskeinen päätelmä on, että sääntelykapeikkojen Tutkimuksessa havaittiin ensinnäkin, että hankintalainsäädäntö ei sen paremmin estä kuin suoranaisesti edistäkään puurakentamista. Toiseksi myös kaavoitus on pitkälti sijasta puurakentamista pidättelevät tällä hetkellä monet muut kapeikot. Vastedes tulisi erityistä huomiota kiinnittää asennekapeikkojen purkamiseen. Näiden taustalla on lukuisia psykologisia markkinahäiriöitä. Myös osaamiskapeikot ovat vakava este vaativien puurakennusten yleistymiselle. Tällöin on otettava huomioon koko rakennustoiminnan verkosto.

Metsäsektori 2016 – kevät

Tuorein ennuste 14.04.2016

Suomalaisen metsäteollisuuden rakenteessa tapahtuu selviä muutoksia tänä ja ensi vuonna. Sellun ja kartongin vienti kasvaa huomattavasti uusien investointien myötä. Paperin tuotannon väheneminen jatkuu. Sellun ja kartongin vientihinnat laskevat kumpanakin vuonna globaalin ja eurooppalaisen kapasiteetin lisääntyessä.