AJANKOHTAISTA

Hauraat kasvun merkit
20.06.2016

Suomen talouskehitys on ollut surkeaa finanssi- ja eurokriisin jälkeen. Muu euroalue on ollut jo selvästi toipumisen tiellä, mutta Suomessa tuotanto on polkenut paikoillaan ja vientimarkkinoita on menetetty koko ajan.

Toimitusjohtajan tervehdys
Iiro Jussila 20.06.2016

Tervetuloa uusille nettisivuillemme!

Olemme uusineet sivut palvelleksemme tietotuoteidemme ja -palveluidemme käyttäjiä paremmin ja miellyttävämmässä virtuaalisessa ympäristössä. Sivuihin tutustumalla saat tietoa monipuolisesta tutkimusosaamisestamme ja tuon osaamisen pohjalta toteutettavista tutkimushankkeista.

Lue tästä!

TWITTER

PTT

Janne Huovari @MaasTul Taloustutkassa: Hauraat kasvun merkit https://t.co/x0ynqzIUtf

PTT

PTT:lle voitto talousennustajakisassa. Ennusteet vuodelle 2015 osuivat kohdilleen. Palkinto jaettiin Taloustutkijoiden kesäseminaarissa.

PTT

Antti Kekäläinen @MaasTul Taloustutkassa: Talouskasvua #TTIP:n avulla? https://t.co/05L9geHRQH #vapaakauppa

KANSANTALOUDEN TUTKIMUSRYHMÄ

RYHMÄN ESITTELY

Kansantaloudellinen tutkimus kohdistuu etupäässä asunto- ja työmarkkinoihin sekä aluetalouteen ja valikoituihin julkisen talouden kysymyksiin.

252. Busk, H., Härmälä, V. 2016. KATSAUS KAUPPAMERENKULUN TILANTEESEEN SUOMESSA

Tuorein julkaisu 25.02.2016

Merikuljetusten merkitys Suomen ulkomaankaupan kannalta on merkittävä. Merikuljetusten osuus Suomen viennin arvosta oli lähes 80 prosenttia ja määrästä 90 prosenttia vuonna 2014.

Kansantalous 2016 – kevät

Tuorein ennuste 17.03.2016

Suomen heikko talouskehitys jatkuu tänä ja ensi vuonna. Vuonna 2016 bkt kasvaa 0,7 prosenttia ja vuonna 2017 1,0 prosenttia. Ostovoima heikkenee, joten kasvu on viennin varassa. Maailmantalouden vetoapu ei ole lisääntymässä, sillä öljyn hinnan lasku ovat ohi ja kulutuksen kasvu hidastuu.

MAA -JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSRYHMÄ

RYHMÄN ESITTELY

Maa- ja elintarviketalouden tutkimus tarkastelee lähinnä ruokamarkkinoita, maatalouspolitiikkaa ja elintarvikeketjua koskevia kysymyksiä.

175. Rinta-Kiikka, S. 2015. MAATALOUDEN YHTEISTYÖMALLIT - TULOKSIA OPISKELIJAKYSELYSTÄ.

Tuorein julkaisu 02.12.2015

Muuttuva toimintaympäristö asettaa maatilojen toiminnalle uusia haasteita. Rakennekehityksen myötä tilojen keskikoot kasvavat ja yrittäjät joutuvat miettimään mm. millä resursseilla tilaa pyöritetään, mitä tehdään itse, mitä ulkoistetaan, jatketaanko nykyisellään vai laajennetaanko.

Maa- ja elintarviketalous – 2016 kevät

Tuorein ennuste 05.04.2016

Viime vuosina korjatut ennätyssadot, täydet varastot sekä odotukset korkeasta satotasosta kuluvana vuonna pitävät viljan maailmanmarkkinahinnat laskussa. Suomen viljamarkkinoilla vehnän tuotantoala pienenee tänä vuonna, mikä kääntää hinnan hienoiseen nousuun. Ensi vuonna myös ohran ja kauran hinnoissa nähdään pientä nousua, kun niiden tuotanto pienentyy.

METSÄALAN TUTKIMUSRYHMÄ

RYHMÄN ESITTELY

Metsäalan tutkimus painottuu puumarkkinoihin, yksityismetsätalouteen, ekosysteemipalveluihin ja metsäteollisuustuotteiden markkinoihin.

253. Rämö, A-K., Hietala, J., Haltia, E., Horne, P., Kniivilä, M. 2016. MAASEUTU SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIAN TUKIPILARINA - RAAKA-AINEIDEN TARJONNAN EDISTÄMINEN METSISSÄ

Tuorein julkaisu 31.03.2016

Marraskuussa 2015 metsänomistajien keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan puusta maksettava hinta on merkittävin metsänomistajien puunmyyntihalukkuuteen vaikuttava tekijä sekä ainespuu- että energiapuukaupassa

Metsäsektori 2016 – kevät

Tuorein ennuste 14.04.2016

Suomalaisen metsäteollisuuden rakenteessa tapahtuu selviä muutoksia tänä ja ensi vuonna. Sellun ja kartongin vienti kasvaa huomattavasti uusien investointien myötä. Paperin tuotannon väheneminen jatkuu. Sellun ja kartongin vientihinnat laskevat kumpanakin vuonna globaalin ja eurooppalaisen kapasiteetin lisääntyessä.