Markus Lahtinen: PTT:n perustehtävä on edelleen ajankohtainen laitoksen 45-vuotispäivänä

PTT perustettiin 45 vuotta sitten. Tarkka kannatusyhdistyksen perustamispäivä oli 26.3.1979. PTT:n tehtävä määriteltiin perustamisvuonna seuraavasti: ”Kansantalouden perustan vahvistamiseen tähtäävän yleistaloudellisen tutkimustoiminnan edistäminen, kestävien talouspoliittisten vaihtoehtojen esittäminen ja toimintalinjojen selkiinnyttäminen talous- ja yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa varten. Lisäksi tehtävänä on kartuttaa talous ja-yhteiskuntapolitiikan päätöksentekijöiden tietoa maa- ja metsätalouden sekä siihen liittyvän osuustoiminnallisen ja muun yritystoiminnan tarpeista ja mahdollisuuksista.”

Tämä kuvaa edelleen vuonna 2024 varsin hyvin PTT:n perustehtävää.

Ministeri Heikki Haavisto, joka toimi PTT:n hallituksen puheenjohtajana 17 vuoden ajan, arvioi PTT:n toimintaa vuonna 1999 seuraavasti: ”PTT on onnistunut tuomaan luotettavaa tutkimustietoa päätöksenteon avuksi, ja sillä ollut merkittävä asema talouspoliittisten sekä elintarviketaloutta, erityisesti maataloutta, koskevien päätösten valmisteluprosessissa. PTT:n erityisvahvuutena on ollut yleisekonomistien ja maa- sekä metsätalouden ekonomistien asiantuntemuksen yhdistäminen ajankohtaisten ongelmien tutkimuksessa. Laitos on panostanut merkittävästi myös tutkimuksistaan tiedottamiseen ja tulosten popularisointiin. Se on osallistunut aktiivisesti myös julkiseen talous- ja maaseutupoliittiseen keskusteluun.”

Päätöksentekijät tarvitsevat luotettavaa tietoa taloudesta, koska harha-askeleisiin ei ole varaa.

Maailma ja talous on muuttunut 45 vuodessa radikaalisti. Tästä huolimatta PTT:n alkuperäinen perustehtävä ja arvio toiminnasta 25 vuoden takaa näyttäytyvät edelleen varsin ajankohtaisilta. Heti alusta pitäen on tunnistettu PTT:n oma paikka suomalaisen talouspolitiikan pelikentällä. Kun katsoo eteenpäin, PTT:n vakaa ja luotettava toimintatapa näyttäytyy edelleen tärkeänä. Nykyisessä strategiassamme asia tuotiin esille seuraavasti: ”Yhteiskunnalliset vastakkainasettelut kärjistyvät, ja jopa ymmärrys siitä mikä on faktaa ja mikä mielipidettä, on joutunut kiistanalaiseksi. Päätöksentekijät tarvitsevat luotettavaa tietoa taloudesta, koska harha-askeleisiin ei ole varaa. PTT tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän kansantalouden ja ruoka- ja metsäsektorin osaamisesta. Työmme on nyt erityisen tärkeää”

Toimintaympäristömme on jälleen monin tavoin suuressa ja nopeassa murroksessa. PTT:n tulee muuttua, jotta se kykenee vastaamaan uusiin haasteisiin. Heikki Haaviston johdolla luotu kaukonäköinen visio PTT:stä kantaa kuitenkin varmasti läpi tämänkin myllerryksen. Työ taloudellisesti hyvinvoivan Suomen ja osana sitä menestyvän maatalous- ja metsäsektorin eteen tarvitsee tekijänsä tulevinakin vuosikymmeninä.