Maa- ja elintarviketalous

Ruokamarkkinoita, maatalouspolitiikkaa, rakenteita

 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimustoiminta rakentuu ruokamarkkinoiden ja niiden toiminnan ympärille. Tutkimuksella lisätään ymmärrystä kansainvälisten ruokamarkkinoiden muutoksista ja niiden vaikutuksista Suomeen. Tutkimustoimintaa tukee PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste, jossa rakennetaan maatalous- ja elintarvikemarkkinoiden lyhyen aikavälin markkinaennusteet.

Ruokamarkkinoiden keskeisiä tutkimusteemoja ovat markkinoiden rakenteet ja toiminta, maatalous- ja kauppapolitiikka, sekä maatalouden ja maaseudun rakenteet. Tutkimuskysymyksissä tarkastellaan kotimaan, Euroopan unionin ja kansainvälisen tason tutkimusongelmia. Tutkimus perustuu tiukasti taloustieteelliseen lähestymistapaan, jossa esimerkiksi politiikkavaikutuksia analysoidaan hyvinvointitalousteoreettisessa kehikossa ja markkinamuutosten vaikutuksia kysyntä- ja tarjontateorian pohjalta.

 

Tutustu julkaisuihimme täältä

 

MAA -JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSRYHMÄ

Hanna Karikallio

vt. tutkimusjohtaja

valtiotieteiden tohtori
040 126 2077
e-mail: hanna.karikallio(at)ptt.fi
Lisää tietoa

Heini Lehtosalo

maatalousekonomisti (vanhempainvapaalla)

maatalous -ja metsätieteiden maisteri
040 164 8184
e-mail: heini.lehtosalo(at)ptt.fi
twitter: @heinilehtosalo
Lisää tietoa

Tapani Yrjölä

vanhempi maatalousekonomisti

maatalous- ja metsätieteiden maisteri
040 164 8042
e-mail: tapani.yrjola(at)ptt.fi
twitter: @tapsaPTT
Lisää tietoa

Johanna Auer

maatalousekonomisti

maa- ja metsätaloustieteiden ylioppilas
0401648191
e-mail: johanna.auer@ptt.fi
Lisää tietoa