Maa- ja elintarviketalous

Ruokamarkkinoita, maatalouspolitiikkaa, rakenteita

 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimustoiminta rakentuu ruokamarkkinoiden ja niiden toiminnan ympärille. Tutkimuksella lisätään ymmärrystä kansainvälisten ruokamarkkinoiden muutoksista ja niiden vaikutuksista Suomeen. Tutkimustoimintaa tukee PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste, jossa rakennetaan maatalous- ja elintarvikemarkkinoiden lyhyen aikavälin markkinaennusteet.

Ruokamarkkinoiden keskeisiä tutkimusteemoja ovat markkinoiden rakenteet ja toiminta, maatalous- ja kauppapolitiikka, sekä maatalouden ja maaseudun rakenteet. Tutkimuskysymyksissä tarkastellaan kotimaan, Euroopan unionin ja kansainvälisen tason tutkimusongelmia. Tutkimus perustuu tiukasti taloustieteelliseen lähestymistapaan, jossa esimerkiksi politiikkavaikutuksia analysoidaan hyvinvointitalousteoreettisessa kehikossa ja markkinamuutosten vaikutuksia kysyntä- ja tarjontateorian pohjalta.

 

Tutustu julkaisuihimme täältä

 

MAA -JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSRYHMÄ

Sari Forsman-Hugg

tutkimusjohtaja

elintarviketieteiden tohtori (ETT)
0400 639 450
e-mail: sari.forsman-hugg@ptt.fi
twitter: @forsmanhugg
Lisää tietoa

Päivi Kujala

vanhempi maatalousekonomisti

hallintotieteiden tohtori, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi
040 194 5184
e-mail: paivi.kujala@ptt.fi
Lisää tietoa

Juuso Aalto-Setälä

maatalousekonomisti

maatalous- ja metsätieteiden maisteri
040 126 2077
e-mail: juuso.aalto-setala@ptt.fi
Lisää tietoa

Kirsi Noro

liiketaloustutkija

kauppatieteiden maisteri
040 164 8369
e-mail: kirsi.noro(at)ptt.fi
Lisää tietoa

Raija Heimonen

liiketaloustutkija (virkavapaalla)

valtiotieteiden maisteri

e-mail: raija.heimonen(at)ptt.fi
twitter: @raija_heimonen
Lisää tietoa

Pekka Kinnunen

maatalousekonomisti

tekniikan tohtori
040 1545 943
e-mail: pekka.kinnunen@ptt.fi
Lisää tietoa

Heini Lehtosalo

maatalousekonomisti (virkavapaalla)

maatalous -ja metsätieteiden maisteri

e-mail: heini.lehtosalo(at)ptt.fi
twitter: @heinilehtosalo
Lisää tietoa

Elli Lemmetti

maatalousekonomisti

maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
050 353 3030
e-mail: elli.lemmetti@ptt.fi
Lisää tietoa