Osaaminen

 

 

 

Koko liki nelikymmenvuotisen historiansa ajan PTT:n toiminnan tarkoituksena on ollut kansantalouden tasapainoisen kehityksen edistäminen. Tähän kuuluvat olennaisena osana julkisen talouden ja talouspolitiikan kysymykset, sekä näihin liittyvä politiikkaohjaus.

Erityisen tärkeitä meille ovat kysymykset koskien alueiden hyvinvointia ja elivoimaisuutta, yrittäjyyttä, omistajuutta ja rahoitusta eri muodoissaa, sekä maa -ja elintarviketalouden ja metsäsektorin toimintaedellytyksiä.

Erityistä on myös PTT:n kyky tarkastella edellä mainittuja ilmiöitä aluetaloudellisista näkökulmista.

Päämäärämme on olla vaikuttavin tutkimuslaitos avainaiheissamme, alamme paras työnantaja ja parhaiten hoidettu yhdistys Suomessa.

PTT:n henkilökunta sitoutuu toiminnassaan noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Ohjeiden soveltaminen on itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat. Periaatteiden noudattaminen on myös osa PTT:n laatujärjestelmää.

Lue lisää tutkimusryhmiemme osaamisesta ja tutkimuksista: