Mitä menestys on?

Menestyksen määritelmä on erilainen eri ihmisille. Myös maatilojen menestystä määrittävät tekijät poikkeavat tilojen välillä.

Kirjoittaja on PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Tapani Yrjölä /// Twitter: @TapsaPTT

 

Menestyksen määritelmä on erilainen eri ihmisille. Myös maatilojen menestystä määrittävät tekijät poikkeavat tilojen välillä.

Aivan aluksi on hyvä muistaa, että maatilojen menestys ei ole pelkästään taloudellista menestystä. Taloudelliset tunnusluvut, kuten kannattavuuskerroin, yrittäjätulo, oman pääoman tuotto, liiketulos, vakavaraisuus ja maksuvalmius kertovat tietenkin omaa kieltään yrityksen taloudellisesta menestyksestä. Koska yrittäjät tavoittelevat eri asioista, yrittäjä voi kokea menestyvänsä, vaikka niin ei taloudellisten tunnuslukujen mukaan olisikaan. Ja toisaalta, vaikka yritys taloudellisten tunnuslukujen valossa olisi menestyvä, yrittäjä ei silti välttämättä koe menestyvänsä.

Yrittäjät voivat asettaa muistakin tavoitteita, kuin taloudellisia tavoitteita. Joku voi tavoitella paremmin voivia tuotantoeläimiä, toinen taas pyrkii pienentämään ravinnevalumia tai lisäämään hiilensidontaa. Vaikka tällaisten tavoitteiden tavoittelusta ja saavuttamisesta olisi reilua saada myös taloudellinen korvaus, joka parantaisi yrityksen taloudellista suoritusta, niin ei aina ole. Siitä huolimatta moni viljelijä kokee menestyneensä, kun pystyy esimerkiksi pienentämään ravinnevalumia merkittävästi, vaikka se ei viivan alla näkyisikään lisääntyneinä tuloina.

Myös fyysinen ja henkinen hyvinvointi voivat olla menestyksen mittari. Moni kokee menestyneensä, jos on hyvä olla ja tuntee tehneensä oikeita asioita elämässään. Menestykseltä voi tuntua myös se, jos kokee työkykynsä olevan parempi kuin suurella osalla saman ikäisiä viljelijöitä, tai yleensä ihmisiä.

Muiden arvostuksesta voi niin ikään tulla menestyksen tunnetta. Kenenpä mielestä ei olisi kiva tietää, että muut yrittäjät ihastelevat, miten hänen luomuviljakasvustonsa ovat vuodesta toiseen komeimpia ja puhtaimpia koko isolla peltoaukealla.

Yhä useampi viljelijä tavoittelee sitä, että tuottaa sellaista ruokaa, mitä kuluttajat haluavat syödä. Tämän ryhmän soisi kasvavan entisestään, mutta onneksi myös niitä tuottajia on jo olemassa, jotka kokevat onnistuneensa, kun ovat pystyneet vastaamaan kuluttajien toiveisiin.

Tässä mainittujen menestyksen mittareiden lisäksi menestystä voidaan kokea monista muistakin asioista. Sitä, mitä kaikkea menestys voi maatiloilla olla, pyritään selvittämään Pellervon taloustutkimuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Työtehoseuran yhteisessä, Maa- ja metsätalousministeriön Makeran varoista rahoittamassa tutkimushankkeessa Menestyvät maataloustuottajat – SmartFarmers.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 9.11.2020

 

Lue lisää Smart Farmers hankkeestä täältä