Hankkeet

Menestyvät maatalousyrittäjät - Smart Farmers


22 lokakuu 2019

 • Hanke: 
  Kesto: 3/2019-3/2022

  Mitä ja miten menestyvät maatilayrittäjät tekevät toisin?

  Tutustu hankkeeseen tästä kalvosarjasta: Hanke-esittely (linkki)

  Maataloussektorin rakenteiden muutosvauhti ei ole Suomessa pysynyt teknologisen kehityksen,tuottavuuden kasvun ja toimintaympäristön muutosten mukana. Maataloussektorin kokonaiskannattavuus on heikko. Tuottavuuden kasvu on pitkällä aikavälillä perustunut ennen kaikkea työvoiman määrän laskuun ja työvoiman korvaamisella pääomalla. Vaikka maatalouspolitiikassa ja -sektorilla on käytössä useita maatalouden rakennetta ohjaavia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, selkeä tavoitetila vaikuttaa puuttuvan. Maataloussektori on jakautunut ammattimaisesti tuotantoaan kasvattaviin ja erikoistuviin tiloihin, jotka vastaavat myös merkittävästä osasta sektorin investointeja. Osa maatiloista on laajentanut toimintaansa maatalouden liitännäiselinkeinoihin, urakointiin tai muihin maaseudun elinkeinoihin. Osa-aika- tai sivutoimiviljely on merkittävää etenkin kasvintuotannossa. Osa päätoimisista maatalousyrittäjistä jäähdyttelee jatkajan puuttuessa eläkeikään saakka.

  Maatalouden kannattavuus on heikentynyt kaikissa tuotantosuunnissa ja toisaalta kannattavuushajonta on suurta tuotantosuuntien sisällä. Menestysreseptejä voidaan hakea sekä elinkeino- että yritystasolla näitä eroja benchmarkkaamalla.Maatalouden rakenteen uudistuminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on välttämätöntä. Rakenteen muuttumisen ohjaaminen on tärkeää, jotta muutos tapahtuu mahdollisimman hallitusti. Jäljelle jäävien maatilayritysten toimintaedellytyksiä ja osaamista pitää saada vahvistettua ja tuottavuuden sekä kannattavuuden vaihtelua vähennettyä.

  Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään maatilayritysten menestystekijöitä useilla eri tasoilla..Menestymisellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan maatilayritysten hyvää taloudellista kannattavuutta ja korkeaa työn tuottavuutta.

  Tavoitteena on selvittää, mitä ja miten menestyvät maatilayrittäjät tekevät toisin, ja mistä muut voisivat ottaa oppia.

  Hankkeen keskeiset tutkimuskysymykset ovat:

  - mitkä tekijät selittävät maatilayritykset ja viljelijöiden pärjäämistä?

  - minkälaiset maatilayritykset pärjäävät tulevaisuudessa ja millä eväin?

  - mitä uusia ja vaihtoehtoisia yrittämisen muotoja maatiloille syntyy?

  - minkälaista maatalouspolitiikan ja -sektorin ohjausta hallittu rakennemuutos vaatii?

  Lue lisää mm. täältä: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1244206

  Tavoitteet:

  Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään maatilayritysten menestystekijöitä useilla eri tasoilla. Menestymisellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan maatilayritysten hyvää taloudellista kannattavuutta ja korkeaa kokonaistuottavuutta sekä maatalousyrittäjän hyvinvointia. Tavoitteena on selvittää, missä määrin yrittäjä voi itse vaikuttaa kannattavuuteen, mitä ja miten menestyvät maatilayrittäjät tekevät toisin, ja mistä muut voisivat ottaa oppia.

  Rahoittaja:

  MAKERA

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT ry, Luke, Työtehoseura ry,

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Hankkeen muut tutkijat:

  Johanna Auer, Heini Lehtosalo

  Lisätietoja:

  Sari Forsman-Hugg, 0400 639 450, sari.forsman-hugg@ptt.fi