Hankkeet

Menestyvät maatalousyrittäjät - Smart Farmers


22 lokakuu 2019

 • Hanke: 
  Kesto: 3/2019-3/2022

  Maataloussektorin rakenteiden muutosvauhti ei ole Suomessa pysynyt teknolo-gisen kehityksen,tuottavuuden kasvun ja toimintaympäristön muutosten mukana. Maataloussektorinkokonaiskannattavuus on heikko. Tuottavuuden kasvu on pitkällä aikavälillä perustunut ennen kaikkeatyövoiman määrän laskuun ja työ-voiman korvaamisella pääomalla. Vaikka maatalouspolitiikassa ja -sektorilla on käytössä useita maatalouden rakennetta ohjaavia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, selkeätavoitetila vaikuttaa puuttuvan. Maataloussektori on jakautunut ammattimaisesti tuotantoaan kasvattaviin ja erikoistuviin tiloihin, jotkavastaavat myös merkittävästä osasta sektorin investointeja. Osa maatiloista on laajentanuttoimintaansa maatalouden liitännäiselinkeinoihin, urakointiin tai muihin maaseudun elinkeinoihin. Osa-aika- tai sivutoimiviljely on merkittävää etenkin kasvintuotannossa. Osa päätoimisistamaatalousyrittäjistä jäähdyttelee jatkajan puuttuessa eläkeikään saakka.

  Maatalouden kannattavuus on heikentynyt kaikissa tuotantosuunnissa ja toisaal-takannattavuushajonta on suurta tuotantosuuntien sisällä. Menestysreseptejä voidaan hakea sekäelinkeino- että yritystasolla näitä eroja benchmarkkaamalla.Maatalouden rakenteen uudistuminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on välttämätöntä.Rakenteen muuttumisen ohjaaminen on tärkeää, jotta muutos tapahtuu mahdollisimman hallitusti.Jäljelle jäävien maatilayritysten toimintaedellytyksiä ja osaamista pitää saada vahvistettua ja tuottavuuden sekä kannattavuuden vaihtelua vähennettyä.

  Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään maatilayritysten menestystekijöitä useilla eri tasoilla.Menestymisellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan maatilayritysten hyvää taloudellista kannattavuutta jakorkeaa työn tuottavuutta.

  Tavoitteena on selvittää, mitä ja miten menestyvät maatilayrittäjät tekevättoisin, ja mistä muut voisivat ottaa oppia.

  Hankkeen keskeiset tutkimuskysymykset ovat:

  - mitkä tekijät selittävät maatilayritykset ja viljelijöiden pärjäämistä?

  - minkälaiset maatilayritykset pärjäävät tulevaisuudessa ja millä eväin?- mitä uusia ja vaihtoehtoisia yrittämisen muotoja maatiloille syntyy?

  - minkälaista maatalouspolitiikan ja -sektorin ohjausta hallittu rakennemuutos vaatii?

  Tavoitteet:

  Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään maatilayritysten menestystekijöitä useilla eri tasoilla. Menestymisellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan maatilayritysten hyvää taloudellista kannattavuutta ja korkeaa kokonaistuottavuutta sekä maatalousyrittäjän hyvinvointia. Tavoitteena on selvittää, missä määrin yrittäjä voi itse vaikuttaa kannattavuuteen, mitä ja miten menestyvät maatilayrittäjät tekevät toisin, ja mistä muut voisivat ottaa oppia.

  Rahoittaja:

  MAKERA

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT ry, Luke, Työtehoseura ry,

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Tapani Yrjölä

  Hankkeen muut tutkijat:

  Jyrki Niemi, Luke

  Lisätietoja: