Milja Sinnemäki

Esittely

FM Milja Sinnemäki on viestinnän ammattilainen, joka vastaa viestinnän kehittämisestä ja viestintäsuunnitelmien laatimisesta. Hän suunnittelee eri sisältöjä mm. verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan sekä tuottaa uutiskirjeitä ja osallistuu eri hankkeiden viestintään. Lisäksi hän kehittää työyhteisön sisäistä viestintää.

Sinnemäki on aiemmin toiminut bloggaajana sekä viestinnän asiantuntijatehtävissä julkisella sektorilla. Hänellä on myös kansainvälistä kokemusta. Maisterintutkielmassaan hän tarkasteli kansalaisten ja viranomaisen välistä vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa.