Ohjelmajohtaja Olli-Pekka Ruuskanen: ”En usko, että on toista yhtä laajaa ja tärkeää yhteiskunnallista kysymystä”

Olli-Pekka Ruuskanen aloitti lokakuussa 2023 strategisen tutkimuksen Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION) -ohjelman johtajana. Hän työskentelee lisäksi tutkimusjohtajana Pellervon taloustutkimus PTT:ssä. Istuimme alas keskustelemaan, mistä vihreässä murroksessa on kyse, ja miksi sitä pitäisi juuri nyt tutkia.

Vihreä murros on tuttu sanapari –mitä se tarkoittaa?

JUST TRANSITION -ohjelmassa tutkitaan vihreän siirtymän oikeudenmukaista toteutumista yhteiskunnassa. Mutta mistä vihreässä murroksessa oikeastaan on kyse?

”Vihreä murros tarkoittaa laaja-alaisia ja koko yhteiskunnan läpikäyviä muutoksia, joita joudumme tekemään selviytyäksemme ajankohtaisista ekologisista kriiseistä. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, luontokato sekä energiaan ja luonnonvaroihin liittyvät saatavuus- ja niukkuusongelmat”, Olli-Pekka Ruuskanen selittää.

Hän kertoo yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolestaan viittaavan siihen, että muutoksia tehtäessä on syytä pitää huolta niiden kestävyydestä ja samanaikaisesti on huolehdittava kaikkien yhteiskuntaryhmien pysymisestä murroksen mukana. Näin yhteiskunnallinen resilienssi eli kyky kohdata muutoksia ja sopeutua uuteen tilanteeseen vahvistuu.

”En usko, että on toista yhtä laajaa ja tärkeää yhteiskunnallista kysymystä kuin se, miten oikeudenmukainen vihreä murros toteutetaan”, Ruuskanen toteaa.

Miten vihreä murros toteutuu tällä hetkellä?

Ohjelmajohtaja kertoo vihreän murroksen toteutumisen arvioinnin riippuvan siitä, katsotaanko asiaa kansallisesti vai kansainvälisesti. Erityisesti kehittyvissä maissa vihreä murros kohtelee hyvin epätasaisesti eri väestöryhmiä. Toisaalta myös Suomessa on haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, joiden kykyä sopeutua tulevaan vihreään murrokseen tulee edesauttaa.

”Suomella on se etu, että ymmärrämme tarpeen nykyisten ekologisesti kestämättömien toimintatapojen muuttamiseen”, hän kertoo. ”Mutta toisaalta siinä, miten sitten kansainvälisesti nämä asiat ratkaistaan, on kyllä isoja haasteita vielä.”

Miten tutkimus voi edistää oikeudenmukaista vihreää siirtymää?

Strategisen tutkimuksen neuvoston tavoitteena on tuottaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja päätöksentekoa tukevaa tutkimusta. Tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Lisäksi tutkimuksen tuloksia tarjotaan oikea-aikaisesti päätöksenteon tueksi.

”Tällä hetkellä strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmia on peräti 15 kappaletta. Meillä on valtava määrä tutkijoita, jotka tekevät yhteiskunnallisesti erittäin relevanttia tutkimusta. Yhtenä uutena on JUST TRANSITION -ohjelma, jossa olen ohjelmajohtajana”, hän lisää.

Ruuskanen kertoo, että pitkäjänteinen tutkimus ajankohtaisista aiheista on merkittävää, jotta niiden tuottamaa tietoa ja ratkaisuja saadaan välitettyä päätöksentekijöille.

”Oikeudenmukainen vihreä murros koskettaa jokaista ja siinä mielessä meillä kaikilla on intressi myös olla tietoisia siitä, mitä tutkimus sanoo näistä kysymyksistä. Toivottavasti jokainen myös omalla toiminnallaan edesauttaa vihreää murrosta, johon me kaikki joudumme kuitenkin sopeutumaan tulevaisuudessa”, Ruuskanen toteaa lopuksi.

Lisätietoja JUST TRANSITION -ohjelmasta: https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus-pahkinankuoressa/ohjelmat-ja-hankkeet/just-transition/