Julkaisut

Valitse näytettävät julkaisut

Täältä löydät PTT:n julkaisusarjoissa (Raportteja, Työpapereita ja Julkaisuja) julkaistut tutkimukset. Julkaisuista on ladattavissa kokoteksti-pdf:t noin vuodesta 1998 alkaen, sitä varhaisemmista tutkimuksista niitä on saatavilla satunnaisesti.

Metsän verran tietoa – tietovisualisoinnit

Avaa artikkeli

272. Puunmyyntitulojen käyttö ja metsätalouden kannattavuuden mittaaminen – Metsänomistaja 2020

Avaa artikkeli

274. Rahastojen toiminta asunto-, tontti- ja metsämarkkinoilla

Avaa artikkeli

275. Tilastoanalyysi keskisuurten yritysten kasvusta 2000-luvulla

Avaa artikkeli

273. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kustannusvaikutusten arviointi

Avaa artikkeli

276. Asuinrakennusten korjaustarve 2020-2050

Avaa artikkeli

Policy brief 1/2022: Asuinrakennusten korjaustarve kasvaa tulevina vuosina

Avaa artikkeli

277. Sujuva arki, parempi elämä – Maaseudun kestävä kehitys Suomessa

Avaa artikkeli

207. Alueellisesta ja ammatillisesta kohtaannosta

Avaa artikkeli

278. Julkisten yritystukien vaikuttavuus keskisuurille yrityksille

Avaa artikkeli

279. Keskisuurten yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja resilienssi globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä

Avaa artikkeli

Policy Brief 2/2022 Menestyvä maatalousyrittäjä hallitsee riskit ja taitaa talouden

Avaa artikkeli

Policy Brief 1/2021: Turvetoimialan vaikutukset talouteen ovat suurimmat paikallisella tasolla

Avaa artikkeli

204. Turvetoimialan aluetalousvaikutukset

Avaa artikkeli