Julkaisut

Valitse näytettävät julkaisut

Julkaisuista on ladattavissa kokoteksti-pdf:t noin vuodesta 1998 alkaen, sitä varhaisemmista tutkimuksista niitä on saatavilla satunnaisesti.

206. The impact of Chinese import shock on Finnish regional labor markets

Avaa artikkeli

271. Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan neuvontatyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta (KASVA)

Avaa artikkeli

Policy Brief 1/2021: Turvetoimialan vaikutukset talouteen ovat suurimmat paikallisella tasolla

Avaa artikkeli

204. Turvetoimialan aluetalousvaikutukset

Avaa artikkeli

270. Aluetalouden ja vihreän siirtymän elpymisinstrumentit

Avaa artikkeli

269. Millaista osaamista Suomi tarvitsee vuonna 2040?

Avaa artikkeli

268. Vakuudet ja ympäristövastuut – Selvitys ympäristövastuista johtuviin kustannuksiin varautumisesta vakuuksin – näkökulmana ympäristövahinkojen toissijaiset vastuutilanteet

Avaa artikkeli

264. Asunto-osuuskuntien toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen

Avaa artikkeli

265. Askelmerkkejä Suomen maataloudelle vuoteen 2050​

Avaa artikkeli

266. Metsien hoidon ja kasvatusmenetelmien hyväksyttävyys – Metsänomistaja 2020

Avaa artikkeli

203. Ovatko työttömyysturvan kokonaisvaikutukset yksilövaikutusten summa?

Avaa artikkeli

Policy Brief 3/2020: Miten käyttää EU-elvytysrahaa vihreän siirtymän ja aluetalouden näkökulmasta?

Avaa artikkeli

202. Suuntaviivoja kansallisen nurmiohjelman valmisteluun

Avaa artikkeli

Policy brief 1/2020: Uudet sääpohjaiset tietotuotteet auttavat metsäsektoria hallitsemaan ilmastoriskejä

Avaa artikkeli