Julkaisut

Valitse näytettävät julkaisut

Täältä löydät PTT:n julkaisusarjoissa (Raportteja, Työpapereita ja Julkaisuja) julkaistut tutkimukset. Julkaisuista on ladattavissa kokoteksti-pdf:t noin vuodesta 1998 alkaen, sitä varhaisemmista tutkimuksista niitä on saatavilla satunnaisesti.

276. Asuinrakennusten korjaustarve 2020-2050

Avaa artikkeli

Policy brief 1/2022: Asuinrakennusten korjaustarve kasvaa tulevina vuosina

Avaa artikkeli

277. Sujuva arki, parempi elämä – Maaseudun kestävä kehitys Suomessa

Avaa artikkeli

207. Alueellisesta ja ammatillisesta kohtaannosta

Avaa artikkeli

278. Julkisten yritystukien vaikuttavuus keskisuurille yrityksille

Avaa artikkeli

279. Keskisuurten yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja resilienssi globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä

Avaa artikkeli

Policy Brief 2/2022 Menestyvä maatalousyrittäjä hallitsee riskit ja taitaa talouden

Avaa artikkeli

272. Puunmyyntitulojen käyttö ja metsätalouden kannattavuuden mittaaminen – Metsänomistaja 2020

Avaa artikkeli

Policy Brief 1/2021: Turvetoimialan vaikutukset talouteen ovat suurimmat paikallisella tasolla

Avaa artikkeli

204. Turvetoimialan aluetalousvaikutukset

Avaa artikkeli

270. Aluetalouden ja vihreän siirtymän elpymisinstrumentit

Avaa artikkeli

269. Millaista osaamista Suomi tarvitsee vuonna 2040?

Avaa artikkeli

268. Vakuudet ja ympäristövastuut – Selvitys ympäristövastuista johtuviin kustannuksiin varautumisesta vakuuksin – näkökulmana ympäristövahinkojen toissijaiset vastuutilanteet

Avaa artikkeli

267. Metsien ekosysteemipalvelut ja jokamiehenoikeus metsänomistajan näkökulmasta – Metsänomistaja 2020

Avaa artikkeli