Ajankohtaista

Suodata artikkeleja alla olevilla painikkeilla

Uusimmat tiedotteet, kutsut ja blogit.

Asuntomarkkinoiden eriytyminen on yhteydessä myös yritysrahoitukseen ja alueiden taloudelliseen toimeliaisuuteen

Suomen väestökehitys ja aluetalous käyvät läpi suurta murrosta, kun kaupungistuminen kiihtyy ja syntyvyys laskee. Pellervon taloustutkimuksen tuore Puheenvuoro-julkaisu pohtii, miten asuntomarkkinoiden alueellinen kehitys kytkeytyy myös yritysrahoitukseen ja laajempaan taloudelliseen toimeliaisuuteen. Vaikutuksia voi koitua varsinkin mikro- ja pienyrittäjille, mutta myös kokonaisten seutujen elinvoimalle.

Avaa artikkeli

Pikakommentti asuntojen hinnoista: Hinnat luisussa vielä tammikuussa

Odotetusti tammikuu oli vielä heikko asuntokaupassa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n ekonomisti Veera Holappa. ”Kauppamäärät olivat pieniä, koska osa kaupoista siirtyi viime vuoden puolelle ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapauden poiston myötä”, Holappa kommentoi.

Avaa artikkeli

Pikakommentti työllisyydestä: Työttömyys jatkoi tammikuussa kasvuaan – odotetusti

Työttömyys jatkoi tammikuussa kasvuaan, mikä on varsin odotettu kehitys, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk tuoreita työvoimatilastoja.

Avaa artikkeli

Asuntomarkkinat kääntyvät vihdoin montusta nousuun

Asuntomarkkinat vilkastuvat ja asuntojen hinnat kääntyvät vihdoin nousuun vuoden 2024 aikana, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ennuste. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat koko maassa tänä vuonna 0,5 prosenttia, mutta alueellinen vaihtelu on suurta. Vuokrien kasvu kiihtyy, erityisesti ARA-asunnoissa. Lisääntyvä maahanmuutto kasvattaa varsinkin suurten kaupunkien vuokra-asuntokysyntää. Asuntopolitiikassa olisi ryhdyttävä hillitsemään segregaatiota yhä kunnianhimoisemmin, esimerkiksi edistämällä asuinalueiden monimuotoista asuntotarjontaa ja takaamalla laadukas opetus kaikilla alueilla.

Avaa artikkeli

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat eivät näytä tuovan suuria muutoksia Suomen metsä- ja maatalouteen

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kasvu vaatii monien ongelmien ratkaisemista ilmastoyksiköiden tuotannossa ja käytössä, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n raportti. Maanomistajien halukkuus osallistua markkinoille riippuu paljon siitä, miten hiilimarkkinoiden sääntely kehittyy ja millaiseksi muodostuvat yksiköiden laatuvaatimukset ja hinta. Tulevaisuuden kehitystä arvioivien skenaarioiden perusteella vapaaehtoiset markkinat eivät olisi johtamassa merkittäviin muutoksiin Suomen maankäyttösektorilla.

Avaa artikkeli

Kutsu: Joko nähdään asuntomarkkinakäänne? – PTT:n ennusteen julkistus 15.2.

Avaa artikkeli

Kutsu: PTT:n metsäalan ennusteen julkistus Lappeenrannassa 10.4.

Jatkamme suosituiksi nousseita talousennusteidemme alueellisia julkistuksia tänä keväänä Lappeenrannassa. Julkistamme metsäalan ennusteen yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa 10. huhtikuuta järjestettävässä tilaisuudessa. Osallistua voi joko paikan päällä tai verkkolähetyksen kautta!

Avaa artikkeli

Pikakommentti asuntojen hinnoista: Kauppamäärien nousu ei vielä näy hinnoissa

Asuntomarkkinat ovat vilkastumassa, mutta lisääntyvät kauppamäärät eivät vielä näy hinnoissa, kommentoi PTT:n ekonomisti Veera Holappa asuntojen tuoreita hintatilastoja.

Avaa artikkeli

Pikakommentti työllisyydestä: Maahanmuutto lisääntyy selvästi ja nostaa työikäisten määrää

Työikäisen väestön määrä on kasvanut lisääntyneen nettomaahanmuuton ansiosta, ja kehitys vaikuttaa jatkuvan, kommentoi PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk Tilastokeskuksen torstaina julkaisemia tilastoja.

Avaa artikkeli

Selvitys ulkomaisten marjanpoimijoiden asemasta ja taloudellisista vaikutuksista käynnistynyt

Ulkomaisten luonnonmarjanpoimijoiden asemaan liittyy nykymuodossaan merkittäviä riskejä. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys arvioi eri ratkaisuvaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia sekä poimijoihin että marjayrityksiin. Tarvittavasta jatkovalmistelusta hallitus linjaa myöhemmin.

Avaa artikkeli

Pikakommentti: Ruuan hintojen nousu taittumassa – viime vuonna hinnat nousivat 9 prosenttia edellisvuodesta

Avaa artikkeli

Ruuan huoltovarmuutta koettelevat nyt useat tekijät – ruokasektorilta vaaditaan jatkuvaa sopeutumista muutoksiin

Suomen huoltovarmuusjärjestelmää on kehitettävä kustannusvaikuttavasti, ja resurssit on kohdennettava toimiin, jotka parhaiten parantavat kriisinkestävyyttä suhteessa hintaan. Pellervon taloustutkimus PTT herättelee tuoreessa julkaisussaan keskustelua erityisesti siitä, miten ruuan huoltovarmuus turvataan, kun ilmasto lämpenee, geopoliittinen epävakaus kasvaa, ja maatalous käy läpi omaa rakennemuutostaan.

Avaa artikkeli

Millaista on PTT:llä harjoittelijana?

Avaa artikkeli