Ajankohtaista

Suodata artikkeleja alla olevilla painikkeilla

Uusimmat tiedotteet, kutsut ja blogit.

Pikakommentti työllisyydestä: Hyvät uutiset saattavat olla kohta ohi

Avaa artikkeli

Tampere ykköskaupunki asuntosijoittajille jo kolmatta vuotta putkeen, selviää Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingista

Tampere on jo kolmatta vuotta putkeen Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin ykköskaupunki, ja hopeasijaa pitää jo kolmatta vuotta Turku. Kaupunkirankingissa arvioidaan kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta eri mittareilla.

Avaa artikkeli

Miten lisääntyvä kestävyyssääntely vaikuttaa Suomen maatilojen rahoituksen saantiin?

Kestävyys ja vastuullisuus korostuvat yhä vahvemmin niin maatalouden tukipolitiikan kuin pankkien sääntelyssä, mutta tutkittua tietoa näiden muutosten vaikutuksista maatalouden rahoitusasemaan on vähän. Pellervon taloustutkimus PTT ja Luonnonvarakeskus Luke ovat aloittaneet yhteisen tutkimuksen, jossa selvitetään, miten EU:n kestävän rahoituksen taksonomia ja pankkien lisääntyvä sääntely vaikuttavat maatalouden pankkirahoituksen saantiin. Tieto on tärkeää kotimaisen ruuantuotannon turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Avaa artikkeli

PTT:n pitkän aikavälin ennuste: Talouden lähivuodet ovat synkkiä – Suomen pitää tehdä ripeä ryhtiliike tuottavuuden kohentamiseksi

Suomen tuottavuuskehitys on jäänyt jälkeen muita Pohjoismaita, mutta suunta voidaan kääntää lisäämällä työmarkkinoiden joustavuutta sekä kannustamalla yrityksiä uudistumaan ja panostamaan korkeamman arvonlisän tuotantoon. Pellervon taloustutkimus PTT:n pitkän aikavälin kasvuennuste arvioi, että Suomen bruttokansantuote asukasta kohden kasvaa keskimäärin 1,0 prosenttia vuodessa 2023–2033 ja 2,7 prosenttia vuodessa 2034–2043. Ennusteessa on selvästi nostettu oletusta maahanmuuton määrästä Tilastokeskuksen väestöennusteeseen nähden.

Avaa artikkeli

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden edistäminen vaatii tasapainoilua – kaikille sopivaa yhtä kotimaista hillintätoimea ei ole

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden on ennustettu kasvavan moninkertaiseksi. Se vaatii kuitenkin paljon kompromisseja, sillä on vaikea luoda markkinaa, joka palvelisi yhtä aikaa yhteiskunnan etua sekä kuluttajien, yritysten ja tuottajien tavoitteita. Eri osapuolten suosimat hillintätoimet voivat olla ristiriitaisia ja tulokset hankalia todentaa. Kuluttajat puolestaan ovat epätietoisia hiilimarkkinoiden toiminnasta ja suhtautuvat kriittisesti päästöjen kompensointiin.

Avaa artikkeli

Pikakommentti työvoimaluvuista: Olosuhteet huomioon ottaen menee edelleen hyvin

Avaa artikkeli

Kuka kuuntelisi ostajaa vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla – pelkkä hiilensidonnan lisääminen ei riitä

Avaa artikkeli

Pikakommentti: Asuntojen hintojen lasku tasoittuu jo, romahdusta ei nähty

Avaa artikkeli

PTT:n politiikkasuositukset seuraavalle hallitukselle

Mitä Suomen seuraavan hallituksen tulisi ottaa huomioon, kun se rakentaa omaa ohjelmaansa? Pellervon taloustutkimus PTT on julkaissut sarjan politiikkasuosituksia, jotka käsittelevät eri sektoreita ja teemoja. Tältä sivulta löydät tiivistelmät sekä linkit kaikkiin suosituksiin.

Avaa artikkeli

Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii kannustimia sekä yrityksille että julkisille toimijoille ja mittaria tuotantoketjujen kriisikestävyydelle 

Pandemia ja Ukrainan sota tuovat muutospaineita Suomen teollisuuden huoltovarmuuteen ja varautumiseen, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n selvitys. Sekä yksityisillä että julkisilla toimijoilla on oltava kannustimia ylläpitää huoltovarmuutta, huoltovarmuuskriittiset tuotteet on määriteltävä, ja huoltovarmuudelle on luotava mittari. Riskejä pitää pystyä hallitsemaan koko tuotantoketjujen tasolla. Tapaustutkimuksena tarkastellaan kotimaista tekstiili- ja vaateteollisuutta.

Avaa artikkeli

Metsäteollisuuden viennin arvo laskee

Metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna etenkin puutuotteiden hankalan markkinatilanteen takia, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Teollisuutta rasittaa yleinen kustannusten nousu ja rakentamisen hiipuminen niin Suomessa kuin globaalisti. Sopeutumistoimia on odotettavissa varsinkin sahoilla ja paperiteollisuudessa. EU:n tuleva pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva asetus voi puolestaan heikentää suomalaisen kartongin markkina-asemaa.

Avaa artikkeli

Kuitupuun hinnat vahvassa nousussa

Kotimaisen puun kysyntä kasvaa ja hinnat sekä hakkuumäärät nousevat lähivuosina, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Taustalla vaikuttaa metsäteollisuuden lisääntyvä puun tarve, ja lisäksi puumarkkinat jatkavat sopeutumista Venäjän-tuonnin loppumiseen. Kuitupuun ja tukin pitkään tasaisena pysynyt hintasuhde kaventuu. Metsänomistajille kehitys merkitsee kantorahatulojen kasvua.

Avaa artikkeli

Pikakommentti: Yllättävän hyvät työllisyysluvut

Avaa artikkeli

Selvitys: Suomen työmarkkinat ja ammatit pystyvät sopeutumaan vihreään siirtymään – korkean osaamisen ja asiantuntijatyön tarve kasvaa

Vihreä siirtymä muuttaa Suomen ammattirakennetta ja lisää niin sanottujen vihreiden taitojen ja ammattien kysyntää, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ja MDI Public Oy:n valtioneuvostolle laatima selvitys. Muutokseen vastaaminen vaatii monipuolista ja ketterää koulutustarjontaa sekä yritysten omia panostuksia osaamiseen. Selvityksessä havaittiin myös tarve eurooppalaiselle luokittelulle, jolla arvioidaan ammattien vihreyttä.

Avaa artikkeli