Ajankohtaista

Suodata artikkeleja alla olevilla painikkeilla

Uusimmat tiedotteet, kutsut ja blogit.

Selvitys: ulkomaisten luonnonmarjanpoimijoiden aseman parantaminen vaatii sääntelyn muuttamista

Ulkomaisten luonnonmarjanpoimijoiden asemaan liittyy nykymuodossaan merkittäviä riskejä. Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi poliittisen päätöksenteon tueksi selvityksen eri ratkaisuvaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on lisäksi tuottanut täydentävää vaikutusten arviointia vaihtoehdoista.

Avaa artikkeli

Tutkimus: Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu lisää työttömien opiskelua ja työllisyyttä

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu (OMO) näyttäytyy toimivana instrumenttina tuloksellisuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta. Tutkimuksen mukaan OMO lisää työttömien opiskelua ja siihen osallistuneiden työllisyyttä, mutta myös syrjäyttää opiskelua opintotuella.

Avaa artikkeli

Markus Lahtinen: PTT:n perustehtävä on edelleen ajankohtainen laitoksen 45-vuotispäivänä

Avaa artikkeli

Pikakommentti kehysriihestä: Arvonlisäveron nosto on perusteltu toimi – mutta talouskasvun turvaamiseksi sen pitäisi tulla voimaan vasta 2025

Hallituksen päätös korottaa yleistä arvonlisäveroa 25,5 prosenttiin on perusteltu toimi, mutta talouskasvun turvaamiseksi sen olisi hyvä tulla voimaan vasta ensi vuoden alussa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen hallituksen kehysriihen ratkaisuja.

Avaa artikkeli

Kuluttajat kannattavat laajasti omavaraisuutta ja ruokaketjun reilua tulonjakoa – mutta yhtä monet eivät halua maksaa niistä lisähintaa

Ruuan hinnan nopea hinnannousu on muuttanut selvästi kuluttajien osto- ja kulutuskäyttäytymistä, kertoo Pellervon taloustutkimuksen, Luonnonvarakeskuksen ja REINU econin tutkimushankkeessa toteutettu kuluttajakysely. Hinta on kaikissa tuloluokissa tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Ruuan omavaraisuutta puolestaan pidetään yleisesti tärkeänä, joskaan siitä ei olla aivan yhtä innokkaita maksamaan lisähintaa. Valtaosa kuluttajista ei kannata ruuan arvonlisäveron nostoa.

Avaa artikkeli

Puun käyttö elpyy massateollisuuden vetämänä – kuitupuun hinta jatkaa nousuaan

Puun käyttö kääntyy nousuun tänä ja ensi vuonna, mikä lisää hakkuita ja nostaa myös puun hintoja, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Puun käyttöä kasvattaa tänä vuonna erityisesti massateollisuus, mutta vuonna 2024 myös puutuoteteollisuus pääsee kiinni uuteen kasvuun. Metsänomistajien bruttokantorahatulot jatkavat nousua.

Avaa artikkeli

Metsäteollisuuden näkymät kääntymässä kohti parempaa –sahojen pitää vielä odottaa ensi vuoteen

Metsäteollisuuden suhdannenäkymät kohenevat hieman tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Sahoja painaa yhä rakentamisen alakulo, sen sijaan sellun, paperin ja kartongin tuotanto ja vienti kasvavat maltillisesti. Rakentamisen elpyminen ja talouden yleinen virkistyminen alkavat lisätä vientiä selvemmin ensi vuoden mittaan. Tämän kevään poliittisten lakkojen lopullinen vaikutus metsäteollisuuden koko vuoden tuotantoon ja vientiin riippuu loppuvuoden kysynnästä.

Avaa artikkeli

AI:sta työelämän uusi tuottavuusloikka

Avaa artikkeli

EU:n hiilenpoistojen sertifiointi puhutti vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toimijoita

PTT:n ja Gaian yhteinen VIKKE-hanke, jossa tuotetaan tietoa vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvän kansainvälisen viitekehyksen vaikutuksista Suomelle, piti joulukuussa ensimmäisen yhteisen työpajan kotimaisille toimijoille ja sidosryhmille. Aiheena oli kartoittaa hankkeen väliraportissa läpikäytyjen sekä sääntelyn että vapaaehtoisten sitoumusten kautta tulevien aloitteiden vaikutusta erityisesti ilmastoyksiköiden tuottajille ja mahdollisille tuottajille kotimaassa. Työpajaan kutsuttiin laajasti vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin kiinteästi liittyvien sidosryhmien ja toimijoiden edustajia.

Avaa artikkeli

Tule mukaan: Uudet tuotteet ja palvelut luonnosta kasvattamassa Suomen taloutta -webinaari 16.4.

Webinaarin tavoitteena on alustusten, paneelin ja keskustelujen pohjalta lisätä yhteistä ymmärrystä luonnosta saatavien tuotteiden ja palveluiden arvon kasvattamisen mahdollisuuksista. Osallistujia kannustetaan osallistumaan keskusteluun.

Avaa artikkeli

Pikakommentti asuntojen hinnoista: Tammikuun sukellus loppui, mutta hinnat yhä alamaissa

Asuntojen hinnat olivat helmikuussa yhä heikolla tasolla, mutta kevään mittaan markkinoilla saatetaan nähdä vilkastumista, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa tuoreita asuntomarkkinatilastoja. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat helmikuussa koko maassa 5,4 % edellisestä vuodesta, mutta nousivat 1,4 % tammikuusta.

Avaa artikkeli

Ruuan hinta laskee maltillisesti

Ruokamarkkinat etsivät uutta tasapainoa viime vuosien markkinashokkien jälkeen. Pellervon taloustutkimus PTT:n ennusteen mukaan ruuan hinta laskee tänä vuonna 2 prosenttia, mutta niin hinnat kuin ruuantuotannon kustannuksetkin jäävät korkeammalle tasolle aiempiin vuosiin verrattuna. Maatalouden tuottajahinnat kääntyvät laskuun, ja maatalouden yrittäjätulo putoaa. Ennusteeseen tuo epävarmuutta etenkin se, alkavatko kotitaloudet kuluttaa vai säästää, kun reaalitulot nousevat.

Avaa artikkeli

Pikakommentti: Työllisyys suhteellisen hyvä olosuhteista huolimatta

Työllisyys pysyy Suomessa yhä suhteellisen hyvällä tasolla, vaikka työmarkkinoilta ja taloudesta on tullut paljon huonoja uutisia, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun työllisyyslukuja.

Avaa artikkeli

Talous kääntyy taantumasta vuoden lopulla – julkisen talouden alijäämä pysyy suurena

Suomen talous tarpoo vielä taantumassa, mutta loppuvuonna näkymät kirkastuvat, ja ensi vuonna on jo odotettavissa talouskasvua. Pellervon taloustutkimus PTT:n ennusteen mukaan talous supistuu tänä vuonna 0,6 prosenttia ja kasvaa vuonna 2025 1,2 prosenttia. Taloutta painavat vielä alaspäin rakentamisen alakulo ja heikko vientikehitys. Jo loppuvuonna taloutta alkavat piristää laskeva korkotaso ja inflaation talttuminen. Työllisyys heikkenee, mutta vain maltillisesti. Julkisen talouden alijäämä pysyy suurena muun muassa hyvinvointialueiden vaikeuksien ja lisääntyvien puolustusinvestointien vuoksi.

Avaa artikkeli