Ajankohtaista

Suodata artikkeleja alla olevilla painikkeilla

Uusimmat tiedotteet, kutsut ja blogit.

PTT:n uudet kasvot Maria ja Mauri: Nyt kannattaa seurata hallituksen muodostumista ja tekoälyn käyttöönottoa arjessa

Tutkimuslaitoksen maaliskuu on jälleen erityisen työntäyteinen ennustetyön käynnistyttyä toden teolla. Maaliskuussa saimme myös uusia osaajia taloon – Mauri Yli-Liipola aloitti maatalousekonomistina ja Maria Sivonen kansantalouden tutkimusryhmässä tutkimusharjoittelijana. Molemmat tuovat PTT:lle hienon lisän omaa osaamistaan ja uutta intoa kehittää sekä omaa että talon osaamista.

Avaa artikkeli

Miten raha jakautuu ja arvo muodostuu suomalaisessa ruokaketjussa? Tutkijat alkavat selvittää ketjun toimintaa laajan tilastoaineiston avulla

Ruuan hinta ja rahan jakautuminen ruokaketjun toimijoiden kesken on kuuma kestoaihe julkisessa keskustelussa. Maatalouden kannattavuus on heikkoa, kriisit koettelevat markkinoiden kestävyyttä ja kuluttajahinnat ovat viime kuukausina nousseet rajusti. Tuoretta tutkimustietoa ruokaketjun kokonaisvaltaisesta arvonmuodostuksesta ja vaikkapa markkinahäiriöiden vaikutuksista ei kuitenkaan ole. Tätä vajetta ryhtyy täyttämään tänä keväänä alkanut PTT:n, Luken ja REINU econin tutkimushanke.

Avaa artikkeli

Pikakommentti vanhojen osakeasuntojen hinnoista: Vuodenvaihteen tapaista pudotusta ei enää nähty

Avaa artikkeli

Miten maatalous voi hankkia rahoitusta lisääntyvän sääntelyn ja kriisien maailmassa?

Avaa artikkeli

Nuoret yrittäjät pitävät luontoa, asumismenoja ja yrittäjyyskulttuuria maaseudun vahvuuksina

Nuorten yrittäjien mielestä maaseudun vahvuuksia yritystoiminnalle ovat monipuolinen luonto, asumismenot ja yrittäjyyskulttuuri, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n selvitys. Heikkouksia sen sijaan olivat väestön ikääntyminen ja vähentyminen sekä liikenneyhteydet. Nuoret yrittäjät kokivat viime vuosien kriisien vaikuttaneen maaseudun elinvoimaan osin positiivisesti: erityisesti kotimaisen tuotannon merkityksen nähtiin kasvaneen.

Avaa artikkeli

Kuinka hyvin suomalainen lomautusjärjestelmä toimii? Miten sitä pitäisi muuttaa?

PTT, Helsingin yliopisto ja Owal Group ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, joka selvittää Suomen lomautusjärjestelmän toimivuutta. Tavoitteena on arvioida järjestelmän hyötyjä ja haittoja sekä antaa poliittisille päätöksentekijöille ja valmistelijoille kehitysehdotuksia. Järjestelmä on ollut käytössä suurin piirtein nykymuodossaan jo vuosikymmeniä.

Avaa artikkeli

Hiilimarkkinoiden tilasto 2022, toinen vuosipuolisko: Myytyjen yksiköiden määrä kasvoi verrattuna alkuvuoteen

Vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla Suomen vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla myytyjen yksiköiden määrä kasvoi verrattuna alkuvuoteen.

Avaa artikkeli

Kuitupuumarkkinoiden vahva kysyntä heijastuu puukauppaan

Havukuidulle on ollut kysyntää etenkin Lapissa, kirjoittaa metsäekonomistimme Olli Korhonen kolumnissaan.

Avaa artikkeli

Elintarvikeviennin kasvu vaatii lisää osaamista ja jalostusasteen nostoa – huomio myös keskisuuriin yrityksiin

Suomen elintarvikevientiä voitaisiin vauhdittaa keskisuurten elintarvikeyritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukemalla, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n selvitys. Kasvu edellyttää osaamisen lisäämistä yrityksissä sekä viennin painopisteen siirtämistä korkeamman jalostusarvon tuotteisiin. Myös julkisten tukien merkitys yrityksille on tärkeää etenkin viennin kasvuvaiheessa. Selvitys esittää useita suosituksia yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Avaa artikkeli

Asuntojen hinnat laskevat ja vuokrat nousevat – mutta markkinat toipuvat jo loppuvuonna eikä syöksykierrettä ole luvassa  

Talouden epävarmuus ja nousevat korot vetävät asuntojen hintoja alaspäin myös tänä vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ennuste. Samalla vuokrien nousu kiihtyy. Asuntomarkkinoilla ei kuitenkaan ole havaittavissa sellaista epätasapainoa, että se voisi johtaa syöksykierteeseen tai muodostaa riskin taloudelle. Vuoden lopulla asuntomarkkinat alkavat taas toipua, mutta vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskevat kuitenkin keskimäärin 2,5 prosenttia koko maassa.

Avaa artikkeli

PTT Politiikkasuositus maataloudesta: Nuorille luotava luottamus ruuantuotannon tulevaisuuteen

Nuorten yrittäjien maatalousalalle tuloa tulee edistää helpottamalla omistajanvaihdosten tekemistä. Maataloudella ja ruuantuotannolla ei Suomessa ole tulevaisuutta, jos nuorille ei luoda edellytyksiä ja kiinnostusta maatalousalalle. Sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut vain vähän maatiloilla viime vuosien heikon kannattavuuskehityksen aikana. Nuoret ja tulevaisuuden yrittäjät tarvitsevat näkymän ja luottamusta siihen, että maatalous tarjoaa perustan taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle kestävällä tavalla.

Avaa artikkeli

Nuorille on turvattava halu ja kyky maatalousyrittäjiksi – kotimaisella ruuantuotannolla ei ole muuten tulevaisuutta

Nuorten motivaatio ja mahdollisuudet hakeutua maatalousyrittäjiksi ovat kriittisen tärkeitä Suomen maatalouden tulevaisuudelle ja huoltovarmuudelle, muistuttaa Pellervon taloustutkimus PTT:n politiikkasuositus. Keskeisiä keinoja nuorten alalle tulon helpottamiseksi ja maatalouden kannattavuuden turvaamiseksi ovat muun muassa markkinalähtöisyyden lisääminen, omistajanvaihdosten sujuvoittaminen ja tukijärjestelmän muutokset.

Avaa artikkeli

Rahastot omistavat jo reilut puoli miljoonaa hehtaaria suomalaismetsistä – osuus kasvaa edelleen

Avaa artikkeli

Uusi vuosi, uusi raikas ilme!

Avaa artikkeli