Maa- ja elintarviketalous

Ruokamarkkinoita, maatalouspolitiikkaa, rakenteita

 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimustoiminta rakentuu ruokamarkkinoiden ja niiden toiminnan ympärille. Tutkimuksella lisätään ymmärrystä kansainvälisten ruokamarkkinoiden muutoksista ja niiden vaikutuksista Suomeen. Tutkimustoimintaa tukee PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste, jossa rakennetaan maatalous- ja elintarvikemarkkinoiden lyhyen aikavälin markkinaennusteet.

Ruokamarkkinoiden keskeisiä tutkimusteemoja ovat markkinoiden rakenteet ja toiminta, maatalous- ja kauppapolitiikka, sekä maatalouden ja maaseudun rakenteet. Tutkimuskysymyksissä tarkastellaan kotimaan, Euroopan unionin ja kansainvälisen tason tutkimusongelmia. Tutkimus perustuu tiukasti taloustieteelliseen lähestymistapaan, jossa esimerkiksi politiikkavaikutuksia analysoidaan hyvinvointitalousteoreettisessa kehikossa ja markkinamuutosten vaikutuksia kysyntä- ja tarjontateorian pohjalta.

Katso ryhmän uusimmat tutkimukset ja julkaisut täältä