Yrittäjä ratkaisee tilansa tuottavuuden

Globalisoitumisen myötä maatalousala kohtaa uusia muutoksia. Osa näistä aiheutuu Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistuksesta ja siihen liittyvästä markkinaohjautuvuuden kasvusta. Muutokset tuovat haasteita alan yrityksille, sillä kilpailu kovenee. Yrittäjän on löydettävä uusia keinoja yritystoiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen.

 

Kirjoittaja on PTT:n maatalousekonomisti Juuso Aalto-Setälä

Globalisoitumisen myötä maatalousala kohtaa uusia muutoksia. Osa näistä aiheutuu Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistuksesta ja siihen liittyvästä markkinaohjautuvuuden kasvusta. Muutokset tuovat haasteita alan yrityksille, sillä kilpailu kovenee. Yrittäjän on löydettävä uusia keinoja yritystoiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen.

Tuottavuuden nousu parantaa pitkällä aikavälillä yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä. Esimerkiksi maitotilayritysten kannattavuus on ollut heikkoa jo pitkään. Viimeiset kymmenen vuotta kannattavuuskerroin on ollut keskimäärin hieman alle 0,5. Luvun ollessa 1 kokonaistuotto riittää kattamaan kaikki kustannukset.

Maitotilayrityksen tuottavuuteen voi vaikuttaa monien erilaisten keinojen avulla. Yrittäjän tulee olla avoin, eikä eri vaihtoehtoja tulisi sulkea pois pohtimatta niitä. Tuottavuutta edistäviä toimia kannattaa tehdä ja tuottavuutta hidastavia puolestaan välttää – sehän nyt on aivan selvää. Miten maitotilayrityksen tuottavuutta voisi sitten edistää?

Tilojen välinen yhteistyö sekä työtehtävien ulkoistaminen ovat hyviä toimia. Oma jaksaminen kannattaa aina muistaa, sillä tuottavuutta ei kannata väkisin repiä omasta selkänahasta. Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on olennainen toimi, sillä terve ja kestävä lehmä parantaa maitotilan tuottavuutta. Sosiaalisten suhteiden huolenpito on tärkeää, vaikka korona jyllää edelleen. Hyvät ihmissuhteet, niiden ylläpito ja verkostoituminen muiden viljelijöiden kesken ovat tuottavuuden parantamista edistäviä tekijöitä.

Merkittävä tekijä tuottavuuteen vaikuttamisessa on kuitenkin maitotilayrittäjä itse. Ratkaisut ja päätökset muutoksista lähtevät ihmisistä. Kun on ammattitaitoa, pitkäjänteisyyttä sekä oikea asenne ja kiinnostus alaa kohtaan, tuloksia voi syntyä. Yrittäjät ovat entistä kouluttautuneempia, mikä on hyvä asia kilpailua kiristäneillä globaaleilla markkinoilla. Pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa yrittäjän liiketoimintaosaamisen merkitys korostuu. Bisnesmäinen ote alalla on kasvanut. Maitotilayritystä voidaan johtaa kuten suuryritystä, jossa kokonaisvaltainen johtaminen nousee esille. Siinä yhdistyvät lyhyen aikavälin johtaminen ja pitkän aikavälin johtaminen. Päivittäiset toiminnot toimivat ajureina strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Alan haasteista huolimatta maitotilayrittäjät ja sidosryhmät ovat kiinnostuneita maitotilayrityksen johtamisen kehittämisestä ja menestyksen tavoittelusta. Aiheesta on julkaistu oppaitakin. Tuoreimpana Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsi- ja työkirja.

Kolumni on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 10.5.2021