Voisiko keskisuuri yritys toimia työllistämisen veturina?

Keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli Suomen työllisyydelle. Niiden lukumäärä on vain prosentin verran Suomen yrityskannasta, mutta ne työllistävät noin 20 prosenttia yritysten henkilöstöstä. 
 
Kirjoittaja on PTT:n liiketaloustutkija Raija Heimonen /// Twitter @raija_heimonen
  
Keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli Suomen työllisyydelle. Niiden lukumäärä on vain prosentin verran Suomen yrityskannasta, mutta ne työllistävät noin 20 prosenttia yritysten henkilöstöstä. 
  
Hallituksen työllisyystavoite vuoden 2023 loppuun mennessä on 75 prosenttia, mikä tarkoittaa arviolta noin 80 000 uutta työpaikkaa. Voisivatko keskisuuret yritykset luoda tästä viidesosan? 
  
Olennainen kysymys on, millä keinoin keskisuuret yritykset lunastavat niihin kohdistetut odotukset uusien työpaikkojen luojina, ja millaiset yritykset siinä onnistuvat. Yksi tapa voisi olla niin kutsutut liiketoiminnan ekosysteemit, joita tutkimme parhaillaan yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. 
 
Ekosysteemillä tarkoitetaan liiketoimintaverkostoa, jossa itsenäiset toimijat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan kaupallisesti menestyvä tuote, palvelu, teknologia tai toimintamalli. Verkosto koostuu usein hyvin erikokoisista organisaatioista ja kuluttajista. Globaali ongelma, kuten ilmastonmuutos, voi saada myös kilpailijat yhdistämään voimansa. 
  
Yrityksille ekosysteemi on parhaimmillaan tehokas ja turvallinen tapa kasvaa ja innovoida. Yhteistyötä tehdään tyypillisesti kansainvälisesti ja yli toimialarajojen. Jokainen on valmis investoimaan ja jakamaan osaamistaan, jos kokee saavansa lisäarvoa yhteisen tavoitteen saavuttamisesta. Tämä vaatii uudenlaista tapaa johtaa ja verkostoitua. 
  
Korona-aikana yrityksille on tärkeää pysyä toimintakykyisinä ja hyödyntää mahdollisimman nopeasti uudet liiketoimintamahdollisuudet. Harvoin yritys kuitenkaan yksin kykenee kääntämään riskin mahdollisuudeksi. Ekosysteemien avoin tiedonvaihto ja nopea ongelmanratkaisukyky kriisitilanteissa voi olla ainutlaatuinen kilpailuetu. 
  
Odotukset kotimaisten yritysten kilpailukyvystä ovat korkealla muun muassa digitalisaation, terveysteknologian, 5G:n, kehittyvän meriteollisuuden, autonomisten koneiden sekä biotuotteiden tarjoajina globaaleilla markkinoilla. Suomi kaipaa nyt laajalla rintamalla vetureita ja osaamisverkostoja elinkeinorakenteen laajentamiseksi. Kilpailu maailmalla on kuitenkin armotonta.  
  
Keskisuurten yritysten menestystarinat ja uudet työpaikat olisivat tervetullut piristysruiske koronan kolhimalle Suomelle. 
 
Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 14.12.2020.