Uutta tietoa hiilikompensaatioiden vaikutuksista metsä- ja maataloussektoreille

Millaisia ovat hiilikompensaatioiden vaikutukset metsä- ja maataloussektorien tuotantoon ja arvoketjuihin? Pellervon taloustutkimus on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa selvitetään näitä kysymyksiä ja tarkastellaan hiilikompensaation ja valtionhallinnon maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman vuorovaikutusta. Lisäksi arvioidaan, millaisia kehityskulkuja on nähtävissä kompensaatiomarkkinoille. Näin tuetaan Suomen päästövähennystavoitteiden toteutumista. 

”Tutkimus tarkentaa yhteiskunnallista näkemystä hiilikompensaation vaikutuksista ja lisää metsä- ja maaseutuneuvojien, maanomistajien, hiilikompensaatioyritysten ja valtionhallinnon tuntemusta aiheesta”, sanoo hankkeen vetäjä, vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi.

Tutkimuksessa keskitytään Suomessa hiilikompensaatiossa käytettäviin metsäsektorin ja maatalouden ilmastotoimiin, ja niiden rinnalla tarkastellaan maankäyttöä muuttavia toimenpiteitä. KolKom-tutkimushankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö osana Hiilestä kiinni -ohjelmaa, ja työ valmistuu vuoden 2023 lopulla.

Hankkeessa hahmotellaan neljä hiilikompensaation kehityspolkua eli skenaariota, ja arvioidaan niiden vaikutuksia puumarkkinoihin ja maataloustuotantoon, maanomistajien tuloihin, kansan- ja aluetalouteen sekä metsäalan ja ruuantuotannon arvoketjuihin. Lisäksi selvitetään skenaarioiden yhteensopivuus maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan (MISU) ja sektorin muihin politiikkatavoitteisiin.

”Uuden tiedon avulla metsänomistajien, maanviljelijöiden sekä maanomistajia neuvovien ammattilaisten ymmärrys maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista lisääntyy. Näin tuetaan ilmastotoimien toteutukseen soveltuvien kohteiden tunnistamista ja hiilikompensaatiomarkkinoiden kestävää kasvua”, sanoo tutkimusjohtaja Paula Horne.

Hiilikompensaatiomarkkinat ovat Suomessa herkässä kehitysvaiheessa, jossa markkinoiden rakenteita ja sääntelyä ollaan vasta rakentamassa. Tutkimus tukee markkinoita koskevan pitkäjänteisen kehitystyön suunnittelua ja toteutusta, ja luo luottamusta toimijoiden välille.

”Hankkeella voi olla myönteinen vaikutus neuvonnan ammattilaisten ja maanomistajien suhtautumiseen ilmastotoimenpiteisiin sekä heidän halukkuuteensa toteuttaa niitä”, sanoo maatalousekonomisti Pekka Kinnunen.

Hankkeesta maa- ja metsätalousministeriön sivuilla: https://mmm.fi/-/hiilikompensaatioiden-kehityspolkujen-vaikutukset

PTT:n verkkosivuilla: https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-hankkeet/hiilikompensaatioiden-kehityspolkujen-vaikutukset-kolkom.html

Lisätietoja:
Jani Laturi, 040 547 4354, e-mail: jani.laturi@ptt.fi