Hankkeet

Hiilikompensaatioiden kehityspolkujen vaikutukset - KolKom

Metsäalan tutkimusryhmä
10 maaliskuu 2022

 • Hanke: Hiilikompensaatioiden kehityspolkujen vaikutukset - KolKom
  Kesto: 3/2022-12/2023

  Tavoitteet:

  KolKom-hankkeen päätavoitteina on 1) parantaa yhteiskunnallista yhteisnäkemystä hiilikompensaation vaikutuksista arvioimalla hiilikompensaation vaihtoehtoisia kehityspolkuja Suomessa ja niiden potentiaalisia vaikutuksia ilmastolain mukaisen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman rinnalla sekä 2) työpajojen ja tietopaketin avulla edistää metsä- ja maaseutuneuvojien, maanomistajien, hiilikompensaatioyritysten ja valtionhallinnon tuntemusta. Yksityiskohtaisemmissa tavoitteissa tehdään arvio maankäyttösektorin potentiaalisten toimenpiteiden mahdollisuuksista ja vaikutuksista, luodaan arvioitavat kehityspolut, arvioidaan näiden vaikutuksia sekä tehdään suosituksia hiilikompensaation kehittämisestä osana Suomen ilmastopolitiikkaa minimoiden negatiiviset vaikutukset. Hanke edistää maankäyttösektorin hiilikorvaus- ja kauppajärjestelmien kehittämistä ja tietopohjan parantamista erityisesti valtion ilmastopolitiikan ja yksityisen sektorin hiilikompensaatiohankkeiden yhteensopivuudesta sekä hiilikompensaatiohankkeiden erilaisten kehityspolkujen vaikutuksista. Lisäksi hanke edistää vapaaehtoisten kompensaatioiden avulla saavutettavien ja maankäyttösektorin ilmastotavoitetta tukevien ilmastovaikutusten vahvistamista tuottamalla synteesitietoa eri kohderyhmille.

  Rahoittaja:

  Maa- ja metsätalousministeriö

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi

  Hankkeen muut tutkijat:

  Paula Horne, Sari Forsman-Hugg, Matti Valonen, Janne Huovari, Olli Korhonen, Pekka Kinnunen, Tuuli Sen, Marjo Maidell, Päivi Kujala

  Lisätietoja:

  Jani Laturi, jani.laturi@ptt.fi, 040 547 4354