Uudet yrittäjät tarvitsevat riskirahaa

Euroopan investointipankin teettämän tuoreen selvityksen mukaan suomalaiset maatilat ovat olleet viime aikoina aktiivisia kehittämään toimintaansa.

Kirjoittaja on vanhempi maatalousekonomisti Tapani Yrjölä

 

Euroopan investointipankin teettämän tuoreen selvityksen mukaan suomalaiset maatilat ovat olleet viime aikoina aktiivisia kehittämään toimintaansa.

Suomessa on investoitu maatalouteen suhteellisesti selvästi enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Maatalouden investoinneista pääosa on tähdännyt tuotannon kehittämiseen ja nykyaikaistamiseen.

Myös rahoituksen saaminen investointeihin on moneen muuhun maahan verrattuna melko helppoa. Aina tietenkin joku jää ilman rahoitusta, mutta siihen on syynsä. Jos investointi ei vaikuta kannattavalta, sitä ei pidäkään lähteä rahoittamaan.

Yleisesti investointihankkeet ovat järkeviä ja toteuttamiskelpoisia. Nämä hankkeet myös saavat rahoitusta.

Suomen maatalouden investointien rahoitus tulee pääosin kolmesta lähteestä. Varsinkin suurten investointien rahoitus perustuu yhtäältä investointiavustuksiin, toisaalta, ja suurelta osin, pankkilainoihin.

Maatalous on yleisesti pankkien näkökulmasta houkutteleva rahoituskohde, sillä alalta ei yleensä koidu luottotappioita.

Varsinkin pienehköjä investointeja rahoitetaan pankkilainan ohella merkittävässä määrin myös omalla rahalla. Monilla maatiloilla on kassassa sen verran varoja, että esimerkiksi pienempiä koneinvestointeja pystytään maksamaan ilman ulkopuolisten tahojen rahoitusta.

Omalla rahalla tehtävät investoinnit ovat Suomessa selvästi yleisempiä kuin monissa muissa EU-maissa. Siihen ilmeinen syy on, että suomalaisilla maatiloilla on usein merkittäviä tuloja metsätaloudesta.

Nykyisellään suomalaisen maatalouden rahoitusasema vaikuttaa olevan melko hyvä. Tulevaisuudessa huolta aiheuttaa aloittavien, toimintaansa kunnianhimoisesti kehittävien tuottajien tilanne.

Pankit arvostavat yrittäjien ammattitaitoa, mutta aloittava yrittäjä ei ole vielä pystynyt osoittamaan kyvykkyyttään. Myös vakuusvaje voi vaikeuttaa rahoituksen saamista esimerkiksi isoon kotieläininvestointiin. Eikä luottohistoriakaan ole vielä ehtinyt kovin pitkäksi.

Ruuantuotannon tulevaisuuden kannalta kunnianhimoiset ja kyvykkäät aloittavat yrittäjät ovat ensiarvoisen tärkeitä. Siksi heidän toteuttamiskelpoisten investointiensa rahoituksen turvaaminen on tärkeä tavoite.

Nykyisten rahoitusvälineiden rinnalle tarvitaan siksi uusia välineitä. Maataloudessa on tarpeen ottaa käyttöön muissa pk-yrityksissä jo käytettäviä yritysrahoitusmuotoja tai vaikkapa houkutella riskirahoittajia mukaan maatalouden investointeihin.

 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 17.8.2020