Uudet tietovisualisoinnit kertovat, millaisia ovat Suomen metsät ja metsänomistajat – aineisto on kaikkien vapaassa käytössä

Pellervon taloustutkimus PTT on julkaissut kaksi visuaalista koostetta suomalaisista metsänomistajista ja Suomen metsien käytöstä. Esitykset perustuvat tuoreeseen tutkittuun tietoon, kuten Metsänomistaja 2020 -tutkimukseen ja alan tilastoihin. Ne on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi metsäalan ammattilaisten, muiden toimijoiden ja aiheesta kiinnostuneiden vapaaseen käyttöön.

”Haluamme levittää metsää koskevaa tutkimustietoa laajasti ja helposti ymmärrettävästi. Tavoitteena on korostaa etenkin suomalaisen metsänomistuksen ja metsien käytön moninaista luonnetta, kuten omistajien lukuisia erilaisia tavoitteita metsilleen”, kertoo tutkimusjohtaja Paula Horne.

Visualisoinnit on julkaistu kahtena A4-kokoisena grafiikkana, ja ne kokoavat yhteen parikymmentä tutkimustulosta ja tilastofaktaa metsistä. Toinen keskittyy suomalaisiin metsänomistajiin ja heidän näkemyksiinsä, toinen Suomen metsiin ja niiden käyttöön. Mukana on muun muassa tietoa metsänomistajien määrästä, tilojen koosta, omistajien tavoitteista sekä metsien kasvusta ja hoidosta.

Kokonaisuudet on suunniteltu niin, että yksittäisiä tietoja voi myös irrottaa erilleen ja käyttää esimerkiksi diaesitysten tai sosiaalisen median päivitysten kuvituksena.

”Pidämme tärkeänä, että Suomen metsiä käsittelevä tutkimustieto tavoittaa myös kansainvälistä yleisöä esimerkiksi Euroopan maissa, minkä vuoksi visualisoinnit on julkaistu suomen ohella englanniksi. Toivomme että moni alan toimija tai muuten metsäaiheista kiinnostunut hyödyntää niitä omassa toiminnassaan tai viestinnässään”, sanoo metsäekonomisti Matti Valonen.

Visualisoinnit on julkaistu eri tiedostomuodoissa (png, pdf) PTT:n verkkosivuilla osoitteessa www.ptt.fi/julkaisut/metti/ ja ne ovat vapaasti alan toimijoiden ja muiden kiinnostuneiden käytössä lähde mainiten. Sivulta löytyvät kaikkien käytettyjen tutkimuslähteiden tiedot. Mukana on muun muassa laajan Metsänomistaja 2020 -tutkimuksen, Luonnonvarakeskuksen, Tilastokeskuksen, Metsähallituksen ja ympäristöministeriön aineistoja.

Metsän verran tietoa (METTI) -hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Lisätietoja