Uuden CAP:n valmistelu venyy

Uuden EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimintakauden on määrä alkaa ensi vuoden alussa. Sen valmistelu alkoi marraskuussa 2017, jolloin Euroopan komissio julkaisi tulevan uudistuksen ensimmäiset suuntaviivat. Tämän jälkeen valmistelu on edennyt pienin askelin.

 

Kirjoittaja on maatalousekonomisti Heini Lehtosalo /// Twitter: @heinilehtosalo

 

Uuden EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimintakauden on määrä alkaa ensi vuoden alussa. Sen valmistelu alkoi marraskuussa 2017, jolloin Euroopan komissio julkaisi tulevan uudistuksen ensimmäiset suuntaviivat. Tämän jälkeen valmistelu on edennyt pienin askelin. Keskeistä tulevassa CAP-uudistuksessa on uusi vihreämpi rakenne sekä koko EU:n yhteiset tavoitteet, joiden ympärille kukin jäsenmaa rakentaa oman kansallisen strategiansa, jonka kautta politiikkaa toteutetaan.

CAP-uudistusta suunnittelu etenee käsi kädessä EU:n monivuotisen rahoituskehysneuvotteluiden kanssa. Jotta sopu CAP-uudistuksesta voidaan saada aikaiseksi, on oltava tiedossa, kuinka paljon politiikan toteuttamiseen on käytettävissä rahaa.

EU:n nykyinen rahoituskausi päättyy tämän vuoden lopussa. Ensi vuodelle ei siis ole rahoitusta, joten budjettineuvotteluilla on jo todellinen kiire. Vaikka tuleva vuosi aloitettaisiinkin ilman uutta budjettia, on joka tapauksessa oltava joku suunnitelma siitä, kuinka Iso-Britannian jättämä budjettiaukko paikataan.

Koronakriisi ei juuri helpota tilannetta. Koronan aiheuttamia tulipaloja sammutellaan ympäri Eurooppaa. Vähemmän kiireellinen politiikan valmistelu ja poliittinen päätöksenteko saa odottaa. Samalla korona aiheuttaa jälleen uusia paineita EU:n rahoitukselle ja tuo varmasti omat vivahteensa myös CAP-neuvotteluihin, kun keskustelu ruokajärjestelmän kriisinkestävyydestä sekä ruokaturvasta on nostanut päätään.

EU:n ruokajärjestelmä on ainakin tähän asti selvinnyt koronakriisistä varsin hienosti. CAP:n ongelmat eivät liitykään yleisesti ruuantuotannon määrään. Maatalouden ilmasto- ja ympäristövaikutusten hallinnassa politiikka sen sijaan on ollut melko tehotonta. Tästä syystä uuden ohjelmakauden valmistelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota niihin liittyvien ongelmien ratkaisuun.

Huhtikuun loppupuolella järjestettiin EU:n huippukokous, jossa keskusteltiin myös tulevasta rahoituskehyksestä. Keskeinen viesti sieltä oli, että komissio antaa uuden esityksen rahoituskehyksestä toukokuun puolessa välissä ja se pitää sisällään myös koronakriisiin jälkeiseen aikaan tarkoitetun EU:n toipumisrahaston. Tämän jälkeen voidaan jatkaa taas rahoituskehysneuvotteluja ja päätöksiä voidaan odottaa aikaisintaan tämän vuoden lopussa.

Koska päätöstä rahoituksesta ei ole, päätöksiä CAP:n tulevaisuudesta ei voida tehdä. Koronakriisi aiheuttaa epävarmuutta myös suomalaisilla maatiloilla. Kriisin keskellä uskallan kuitenkin luvata, että maatilat voivat turvallisin mielin suunnitella toimintaansa seuraavaksi pariksi vuodeksi nykyiseen politiikkaan nojaten. Uusi politiikka saadaan käyntiin aikaisintaan 2023. Samalla on hyvä pitää mielessä, että uuden CAP:n rakenne on tavalla tai toisella vihreämpi. Tämä on hyvä ottaa huomioon oman tilan toiminnan kehittämisessä.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 4.5.2020