Työvoimapalvelujen hyödyt ja kustannukset

Tutkimusten mukaan työttömien osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa. Työllisyysvaikutuksiltaan tehokkaimpia aktiivisia työvoimapalveluja ovat ammatillinen työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus ja yksityisen sektorin palkkatuki. On myös viitteitä, että omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella saattaisi auttaa työllistymistä pitkällä aikavälillä.  

Kirjoittaja on PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk /// Twitter: @HennaBusk
 
Tutkimusten mukaan työttömien osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa. Työllisyysvaikutuksiltaan tehokkaimpia aktiivisia työvoimapalveluja ovat ammatillinen työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus ja yksityisen sektorin palkkatuki. On myös viitteitä, että omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella saattaisi auttaa työllistymistä pitkällä aikavälillä.  
 
Usein koulutusohjelmien työllisyysvaikutukset ilmenevät muutaman vuoden viiveellä, sillä niihin liittyy niin sanottuja lukitusvaikutuksia: työnhakuaktiivisuus laskee koulutukseen osallistumisen ajaksi. 
  
Työvoimapalvelujen vaikuttavuuden arvioiminen on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Luotettava vaikuttavuusarvio perustuu siihen, että palveluun osallistuneille pystytään löytämään mahdollisimman samankaltainen vertailuryhmä, joka ei palveluun osallistunut. Työvoimapalvelut ovat jatkuvasti saatavilla, mikä hankaloittaa tällaisen asetelman muodostamista. Palveluihin osallistumiseen liittyy valikoitumista, ja toisaalta kaikkia työllistymiseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten motivaatiota ja taitoja, ei pystytä rekisteriaineistoista havaitsemaan. 
  
Haastavaa on myös työvoimapalveluiden kustannushyötyjen arviointi. Siitä on olemassa hyvin vähän tutkimusta niin Suomesta kuin ulkomailta. Pääosin tämä johtuu siitä, että yksityiskohtaisia kustannustietoja on huonosti saatavilla. Lisäksi työvoimapalveluilla voi olla työllisyyden edistämisen ohella myös muita tavoitteita, kuten syrjäytymisen ehkäisy ja hyvinvoinnin edistäminen. 
 
Muiden kuin työllisyysvaikutusten arvottaminen ja mittaaminen rekisteriaineistosta on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Lisäksi kansainvälisistä tutkimuksista on saatu viitteitä siitä, että työvoimapalvelut olisivat vaikuttavampia talouden matalasuhdanteessa. Tällöin palvelut, joilla on merkittäviä lukitusvaikutuksia, olisivat kustannustehokkaampia kuin muulloin.  
 
Pellervon taloustutkimus PTT selvittää aktiivisten työvoimapalvelujen kustannuksia ja hyötyjä eduskunnan tarkastusvaliokunnan toimeksiannosta tämän ja ensi vuoden aikana. Toivottavasti jo ensi syksynä meillä olisi tietoa siitä, millä tai millaisilla työvoimapalveluilla on paras kustannusvaikuttavuus. Työvoimapalveluita rahoitetaan julkisin varoin, joten rahat tulisi kohdistaa palveluihin, joiden hyödyt ylittävät niiden kustannukset. 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 8.11.2021