Tiedote: PTT:n metsäsektorin ennuste: Metsäteollisuuden vienti reippaassa kasvussa

Uudet investoinnit vaikuttavat vahvasti metsäsektorin tuotantoon tänä ja ensi vuonna. Sellun viennissä kasvu on erityisen voimakasta ensi vuonna, jolloin Äänekosken sellu-tehdas on täydessä käytössä. Myös kartongin vienti kasvaa tänä vuonna aiempien investointien seurauksena. Metsäteollisuuden tärkeimmän vientituotteen, paperin, kysyntä ja vienti vähenevät edelleen kumpanakin vuonna. Sahateollisuuden vienti jatkaa kasvuaan Kiinan vahvan kysynnän vetämänä. Suomessa ja Euroopassa puutuotteiden kysyntää tukee rakentamisen kasvu.

Paperin vienti vähenee edelleen, kartongin vienti kasvaa

Paperin tuotanto ja vienti vähenevät Suomessa tänä vuonna 3–4 prosenttia ja ensi vuonna 2-4 prosenttia. Syy vähenemiseen on jo vuosia jatkunut paino- ja kirjoituspaperin kysynnän pieneneminen. Paperista on edelleen ylitarjontaa ja Suomen keskimääräinen vientihinta alenee ennustejaksolla.  Alenevasta tuotannosta huolimatta paperiteollisuus tuo edelleen ennustejaksolla noin 35 prosenttia Suomen metsäteollisuuden vientituloista. Kartongin tuotantomäärä nousee vuosina 2017-18. Aiempien investointien seurauksena nousu on huomattavaa erityisesti tänä vuonna, 5-6 prosenttia. Myös kartongin keskimääräinen vientihinta nousee hiukan. 

Sellun vientimäärä hyppää uudelle miljoonalle  

Kapasiteetin kasvamisen myötä sellun vienti Suomesta kasvaa sekä tänä että ensi vuonna. Kapasiteettia kasvattaa erityisesti elokuussa käynnistynyt Metsä Groupin Äänekosken tehdas. Myös UPM:n Kymin tehtaan laajentuminen lisää vientiä. Suomen vienti kasvaa tänä vuonna 4-5 prosenttia ja ensi vuonna 15-17 prosenttia. Sellun viennin kasvusta johtuen myös massantuotanto kokonaisuudessaan kasvaa Suomessa selvästi, ensi vuonna 5—6 prosenttia. Tarjonnan lisääntyminen ja euron vahvistuminen dollariin nähden vetävät Suomen vientihinnan ensi vuonna selvään laskuun.

Sahatavaran vienti jatkaa vahvaa kasvuaan

Sahatavaran vienti Kiinaan kasvaa voimakkaasti myös tänä vuonna. Vientiä tukee myös rakentamisen kasvu tärkeillä Euroopan markkinoilla. Sahatavaran tuotannosta arviolta yli 76 prosenttia menee sekä tänä että ensi vuonna vientiin, vaikka kotimaan kysyntä onkin vahvistunut. Tuotanto kasvaa tänä vuonna 5—6 prosenttia ja ensi vuonna 3—5 prosenttia. Sahateollisuuden kannattavuus pysyy matalana euron dollariin nähden vahvistumisen ja puuraaka-aineen hintakehityksen johdosta. Loppuvuonna ja ensi vuonna sahatavaran hintojen odotetaan kääntyvään hienoiseen nousuun. Vanerin vienti tulee nousemaan viime vuoden notkahduksen jälkeen, mutta sen keskihinnan odotetaan laskevan hieman.

Koko ennuste on luettavissa kotisivuiltamme http://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html

Lisätietoja:
Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus: metsäekonomisti Matleena Kniivilä, p. 040 164 8078, matleena.kniivila(at)ptt.fi
Saha- ja vaneriteollisuus: metsäekonomisti Matti Valonen, p. 040 164 8151, matti.valonen(at)ptt.fi