Tiedote: PTT:n kansantalouden ennuste: Nousu jatkuu, mutta kasvu hidastuu – työttömyyden kova ydin yhä jäljellä

Suomen talouden noususuhdanne jatkuu tänä ja ensi vuonna – vaikkakin hidastuen – kertoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n kansantalouden ennuste. Tämän vuoden talouskasvuksi ennustetaan 2,6 prosenttia ja ensi vuonna 2,4 prosenttia. Työllisyys on kasvanut viime vuoden lopulta lähtien hurjaa vauhtia, mutta työttömyyden kova ydin näyttää sulavan hitaasti. Huolestuttavaa on myös se, että investoinnit tuottavuuteen ja osaamiseen eivät ole kasvaneet.

”Nousukausi jatkuu kohtuullisen hyvänä, mutta vähän vanhoin eväin: investoinnit ovat painottuneet rakentamiseen, tuottavuuden kasvu on heikkoa ja työmarkkinat tarvitsisivat uudistuksia”, sanoo PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari.

Työllisyys on kasvanut aidosti

Työllisyyden kasvuvauhti on ollut viime vuoden lopulta lähtien poikkeuksellisen nopeaa, jopa yhtä nopeaa kuin tuotannon kasvu. Heinäkuussa työllisiä oli noin 75 000 enemmän kuin vuosi sitten. Tämä on ennen muuta seurausta työvoiman kysynnän kasvusta. Erityisesti ikääntyneiden työllisyys on kasvanut.

Kasvun laatua on epäilty. Varsinkin aktiivimallin käyttöönoton myötä heräsi keskustelua, että lyhytaikaiset työsuhteet, joilla aktiivisuusehdon saa täytettyä, lisääntyisivät merkittävästi. Tästä ei ole juurikaan merkkejä. Esimerkiksi viime vuoden lopulta lähtien palkansaajien työtuntien kasvu on ollut lähes yhtä nopeaa kuin palkansaajien määrän kasvu. Erittäin lyhyitä työpätkiä tekevien määrä on tuskin merkittävästi lisääntynyt.

Poikkeuksellisen nopea työllisyyden kasvu tasoittuu ensi vuonna, ja työllisten määrä kasvaa noin 30 000:lla. Monissa ikäryhmissä, erityisesti keski-ikäisissä, on vielä varaa kasvattaa osallistumisastetta, eikä työvoiman määrällinen tarjonta rajoita työllisyyden kasvua merkittävästi.

Hyvä työllisyyskehitys on vihdoin alkanut näkyä työttömyyden selvänä laskuna, ja työttömyysaste laskee ensi vuonna 7 prosenttiin. Toisaalta tämän vuoden aikana työmarkkinatuen saajien määrä on laskenut selvästi hitaammin kuin muiden työttömien. Työmarkkinatuen saajat ovat olleet jo kauan työttömänä tai heidän työhistoriansa on hyvin lyhyt. Tämä kehitys viittaa siihen, että vaikeimmin työllistyvien joukko, eli työttömyyden “kova ydin”, sulaa hitaasti.

Investoinnit tuottavuuteen ja osaamiseen kituuttavat yhä

Suomen kasvu on ollut varsin investointivetoista, mutta painotus on ollut vahvasti rakentamisessa. Taso on matala investoinneissa tuottavuuteen ja osaamiseen. Suomen kone- ja laiteinvestointien taso on edelleen selvästi pienempi kuin esimerkiksi euroalueella keskimäärin. Aineettomat investoinnit, eli pääasiassa tutkimus- ja kehitysinvestoinnit, ovat olleet laskusuunnassa useita vuosia, ja tämä kehitys pitäisi kääntää.

”Nykyisellä investointirakenteella työn tuottavuuden kasvattaminen on haastavaa ja aiheuttaa huolta lisäarvon tuottamisesta jo lähitulevaisuudessa”, sanoo PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari.

Kauppasota noususuhdanteen pahin uhka

Nykyisen noususuhdanteen voivat päättää maailmantalouden riskit, varsinkin kauppasota. Maailmantalouden kasvu on hiipunut, mikä vähentää Suomen vientikysyntää. Etenkin euroalueen kasvu on ollut pettymys. Yhdysvallat taas nostaa itseään velkaantumalla, mikä luo kasvua lyhyellä aikavälillä, mutta syntyvä alijäämä pitää paikata tulevina vuosina.

Pahin uhka maailmantaloudelle tulee Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppakiistasta, joka on edelleen kärjistymässä. Nykyiset tullikorotukset eivät vielä vaikuta paljonkaan, mutta uhatut uudet toimet alkaisivat jo syödä kasvua.

Toimenpidelistalle: perhevapaauudistus, nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Julkisen talouden lyhyen aikavälin tasapaino-ongelma on talouden kasvun ja julkisen talouden leikkausten myötä poistumassa. Kuntatalous on ollut jo käytännössä tasapainossa. Valtion talous on julkisen sektorin alijäämäisin osa, mutta myös se on tasapainottumassa nopeasti.
Väestön ikääntymisestä johtuvat julkisen talouden haasteet eivät ole poistuneet. Keinoja vastata niihin olisivat nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, perhevapaauudistus sekä ikääntyvien pitäminen pidempään työmarkkinoilla. Lisäksi työmarkkinoiden toimintaa olisi syytä edelleen tehostaa ja palkkamaltin harjoittamista yleisissä sopimuskorotuksissa jatkaa.

Koko PTT:n kansantalouden ennuste syksy 2018 ja erikoisteema työllisyydestä ovat luettavissa kotisivuiltamme

Lue kansantalouden ennuste täältä.

Lue ennusteen erikoisteema työllisyydestä täältä.

Katso tarkemmat kalvosarjat ennustetekijöistä täältä.

 

Lisätietoja:
Ennustepäällikkö Janne Huovari, p. 040 164 8141, janne.huovari@ptt.fi