Tiedote: PTT:n ennuste metsäteollisuudesta: Metsäteollisuudessa huippuvuoden jälkeinen korjausliike

Metsäteollisuuden näkymät ovat tänä vuonna viime vuotta heikommat, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäsektorin ennuste. Ensi vuodesta odotetaan taas parempaa maailmantalouden elpyessä.

Metsäteollisuuden näkymät ovat tänä vuonna viime vuotta heikommat, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäsektorin ennuste. Ensi vuodesta odotetaan taas parempaa maailmantalouden elpyessä. Sellun vienti kasvaa tänä vuonna hieman, mutta vientihinta laskee viime vuoden huippuhinnoista. Sahatavaran vienti vähenee hieman tänä vuonna Kiinan ja Pohjois-Afrikan markkinoiden vetämänä. 

Paperin hinta ja vienti kääntyvät jälleen laskuun

Paperin viennissä nähtiin viime vuonna pitkästä aikaa pientä kasvua, samoin kuin myös useiden paperilajien hinnoissa. Tänä vuonna sekä hinnat että vientimäärät kääntyvät taas pieneen laskuun yksityisen kulutuksen kasvun pienentyessä päämarkkina-alueilla. Paperin keskihinta laskee 1–2 prosenttia tänä ja ensi vuonna. Vuoden 2020 lopulla tapahtuva Stora Enson paperikoneiden sulkeminen ei vielä merkittävästi vaikuta paperin vientilukemiin ennustejaksolla. Pitkällä aikavälillä paperin kysynnän vähenevä trendi jatkuu. Kartongin vienti kasvaa tasaisesti, ja vienti- sekä tuotantomääriä nostaa edelleen hyvänä säilyvä kysyntä.

Sellun hinta laskenut ennätyslukemista

Suomessa sellun tuotantokapasiteetti lisääntyi selvästi viime vuonna, ja tuotannon lisäys heijastuu vielä kuluvaan vuoteen. Sellun hinta nousi todella voimakkaasti viime vuoden lopulle saakka, jolloin alkoi voimakas lasku. Sellun hinnan lasku Kiinan markkinoilla on jo päättynyt, mutta Euroopassa lasku on jatkunut tähän saakka. Jos maailmantaloutta uhkaavat riskit, kuten Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota, eivät aiheuta laajaa kriisiä, sellun hinnan laskun odotetaan loppuvan myös Euroopassa lähiaikoina. Kaiken kaikkiaan sellun kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan lähivuosina etenkin Kiinan vetämänä. 

Sellun tuotantoon ei ole tulossa merkittävää lisäkapasiteettia ennustejaksolla. Sellun hinta laskee tänä vuonna viime vuoden huippuhinnoista 6–8 prosenttia, säilyen edelleen korkealla tasolla. Ensi vuonna maailmantalouden odotetaan jälleen piristyvän, minkä seurauksena sellun keskihinta nousee jälleen hieman. 

Sahatavaran vienti supistuu edelleen

Sahatavaran tuotantomäärä supistuu tänä vuonna -1–0 prosenttia. Sekä mänty- että kuusisaha-tavaran vienti vähenee. Laskun taustalla on Kiinan talouskasvun hidastuminen ja toisaalta ylitarjonta Pohjois-Afrikan sahatavaramarkkinoilla. Euroopassa sahatavaran vientikysyntää tukevat suotuisa taloustilanne ja laaja-alainen rakentamisinvestointien kasvu. Tänä ja ensi vuonna sahatavaran vientihinnat laskevat Kiinan ja Pohjois-Afrikan vetämänä. Kuusi- ja mäntysahatavaran hintaero levenee, sillä mäntysahatavaran vientihinta laskee kuluvana vuonna 3–4 prosenttia, mutta kuusisahatavaran 2–3 prosenttia. Puutuoteteollisuuden liiketulos heikkenee edellisvuodesta, mutta sitä tukee sivutuotteiden hyvä hintataso.

Koko ennuste on luettavissa PTT:n sivuilta osoitteessa http://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html


Lisätietoja:  
 
Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus: metsäekonomisti Emmi Haltia, p. 040 164 8169, 
emmi.haltia(at)ptt.fi

Saha- ja vaneriteollisuus: metsäekonomisti Matti Valonen, p. 040 164 8151, matti.valonen(at)ptt.fi