Tiedote: Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja Euroopan hyönteistuhot heikentävät metsäteollisuuden vetoa

PTT:n metsäalan ennuste – Metsäteollisuus syksy/2019

Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja Euroopan hyönteistuhot heikentävät metsäteollisuuden vetoa

Maailmantalouden kasvun hidastuminen heikentää tänä vuonna metsäteollisuustuotteiden kysyntää, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Paperin kysynnän lasku näkyy ensi vuonna selvästi myös Suomen paperin tuotannossa. Sellun hinnassa pohja nähdään tänä vuonna. Euroopan myrsky- ja hyönteistuhot ovat aiheuttaneet ylitarjontaa sahatavarasta.

Paperin kysyntä jatkaa laskuaan ja myös Suomen vienti laskee jälleen

Paperin kysynnän väheneminen on kiihtynyt alkuvuonna talouden epävarmuuden lisäännyttyä. Sen seurauksena hinnat ovat kääntyneet kesällä Euroopassa laskuun pari vuotta jatkuneen hintojen nousun jälkeen. Myös Suomen vientihinta laskee loppuvuonna. Kysynnän vähenemiseen on reagoitu suunnitelmilla sulkea paperikoneita ensi vuonna myös Suomessa.

UPM:n Rauman paperikoneen ja Stora Enson Oulun kahden paperikoneen sulkeminen pienentää Suomen paperintuotantoa ensi vuonna 10 prosenttia, mikä painaa metsäteollisuuden viennin arvoa alaspäin. Kartongin viennissä ja hinnassa näkyy tänä vuonna yksityisen kulutuksen kasvun heikkeneminen Euroopassa. Kokonaiskuvaltaan kartongin viennin näkymät ovat edelleen pidemmällä aikavälillä positiiviset.

Sellun hinnassa pohja nähdään tänä vuonna

Havusellun hinta oli Euroopassa korkeimmillaan viime vuoden marraskuussa lähes 1 100 euroa tonnilta, mistä se on laskenut syyskuun loppuun mennessä 30 prosenttia. Hinnan laskun taustalla on markkinat yllättänyt kysynnän nopea lasku Kiinassa ja viime vuosien kysynnän kasvua suurempi kapasiteetin lisääntyminen.

Sellun vienti Kiinaan on palautunut alkuvuoden hyytymisen jälkeen ja havusellun hinnan lasku on tasaantunut. Tuottajien varastot ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Kansainvälinen hintakehitys heijastuu Suomen vientihintaan viiveellä ja Suomen vientihinta laskee vielä loppuvuonna. Ensi vuonna sellumarkkinat normalisoituvat. 

“Tämä tarkoittaa sellun vientihinnan nousua ensi vuonna sekä vientimäärän maltillista lisääntymistä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että Kiinan talouskehityksessä ei tapahdu merkittävää heikkenemistä”, kertoo metsäekonomisti Emmi Haltia.

Sahatavaran hinta laskee tuntuvasti

Suomen sahatavaran vientimäärä nousee tänä vuonna hienoisesti hyvän alkuvuoden ansiosta, ja toisaalta siksi, että sahat ovat korkeiksi kohonneita varastoja tyhjentääkseen myyneet suuria eriä. Kuitenkin Keski-Euroopan ja Pohjois-Afrikan ylitarjonnan seurauksena suomalaiset sahat ovat tämän vuoden jälkipuoliskolla alkaneet rajoittaa tuotantoaan.

“Tuotannon rajoitusten ja varastojen purkautumisen myötä sahatavaran tuotantomäärän odotetaan supistuvan tänä vuonna kaksi prosenttia. Ensi vuonna se supistuu enemmän”, ennustaa metsäekonomisti Matti Valonen.

Koko metsäalan ennuste on luettavissa osoitteessa: http://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html

Katso tästä ennusteen keskeiset asiat tiivistä infograafi

Lisätietoja:  
Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus: metsäekonomisti Emmi Haltia, p. 040 164 8169, 
emmi.haltia(at)ptt.fi

Saha- ja vaneriteollisuus: metsäekonomisti Matti Valonen, p. 040 164 8151, matti.valonen(at)ptt.fi