Tiedote: EU:n maatalouspolitiikan uudistus jäi vajaaksi – paineet tulevaa kohti kasvavat

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan viimeisin uudistus vuonna 2014 jäi vaatimattomaksi tavoitteisiin nähden, kertoo PTT:n tutkimus. Esimerkiksi viherryttäminen tuotiin mukaan politiikkaan, mutta sen toteuttaminen vesittyi. Kyseessä oli myös ensimmäinen uudistus, jossa tasattiin jäsenmaiden välisiä eroja suorissa tuissa. Seuraavaan uudistukseen vuonna 2021 kohdistuu voimakkaita muutospaineita, joita lisää mm. kasvava kilpailu julkisesta rahasta.

Vuoden 2014 CAP-uudistuksessa (Common Agricultural Policy) tavoitteena oli vahvistaa maataloussektorin taloudellista ja ekologista kilpailukykyä tukemalla innovaatioita, taistella ilmastonmuutosta vastaan sekä tukea maaseutualueiden työllisyyttä ja kasvua. Lopputulos jäi kuitenkin vaatimattomaksi ja politiikka säilyi käytännössä ennallaan.

Syitä vesittymiseen on useita. Paineet uudistuksille vähenivät, koska EU:n budjettikehykseen ei tullut merkittäviä leikkauksia ja myös CAP:n budjetti pysyi ennallaan. Myös EU-parlamentin mukaantulo uudistustyöhön vaikutti. Parlamentissa esimerkiksi maatalouden etujärjestöillä on suurempi mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, ja viljelijöiden intressit ovat vahvemmin esillä verrattuna esimerkiksi ympäristöjärjestöihin.

Seuraava CAP-politiikkauudistus on edessä 2021. Siihen kohdistuukin voimakkaita muutospaineita, arvioi maatalousekonomisti Heini Toikkanen.

”EU:ssa suuret yhteiskunnalliset kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjunta ja pakolaisvirrat, kiristävät kilpailua julkisesta rahasta. Maatalouspolitiikan on kyettävä uudistumaan aikaisempaa nopeammin, jotta se pysyy yleisesti hyväksyttävänä”, Toikkanen sanoo.

”Mitä pidempään todellisia uudistuksia lykätään, sitä suuremmat rakenteelliset muutokset vaaditaan samalla kertaa. Valmistelun suhteen aikaa ei ole hukattavissa, vaan työhön on tartuttava tosissaan ja hyvissä ajoin.”

PTT:n tutkimus Vuoden 2014 CAP-uudistus maatalouspolitiikan pitkän aikavälin kehityksen valossa, PTT Työpapereita 183, on kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n kotisivuilta täällä.

Lisätietoja:

maatalousekonomisti Heini Toikkanen, p. 040 164 8184, sposti: heini.toikkanen@ptt.fi