Julkaisut

192. Arovuori, K., Auri, E., Haanpää, S., Pyykkönen, S., Ranta, T., Rannanpää, S., Rinta- Kiikka, S., Toikkanen, H. ja Yrjölä, T. 2017. Selvitys maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn.
heinäkuu 3,2017
PTT Policy Brief 1/2017: Julkisen talouden suhdannekorjatun tasapainon arviointi perustuu epävarmoihin oletuksiin
toukokuu 4,2017
191. Assessment of the EC cyclical adjustment methodology for Finland – impact on budget balances
toukokuu 4,2017
190. Vuori, L. & Yrjölä, T. 2017. (toim.) Sukupolvenvaihdokset maatiloilla
huhtikuu 25,2017
189. Toikkanen, H. ja Arovuori, K. 2017. Farm Bill 2014 ja CAP - maatalouspolitiikan uudistukset vertailussa
helmikuu 27,2017
187. Vuori, L. ja Yrjölä, t. (toim.) 2017. Maaseudun infrajärjestelmien yhteistyön organisointi - Kirjallisuuskatsaus
helmikuu 23,2017
188. Yrjölä, T. ja Vuori, L 2017. Infrajärjestelmien yhteistyö haja-asutusalueilla
helmikuu 23,2017
184. Hietala,J., Huovari, J. 2017. Puupohjaisen biotalouden taloudelliset vaikutukset ja näkymät.
helmikuu 14,2017
182. Haltia, E. ja Kniivilä, M. 2017. Kuluttajien valinnat ja biotalouden tuotteet
helmikuu 14,2017
256. Haltia, E., Rämö, A-K. 2017. Miksi metsien taloudellisia mahdollisuuksia jätetään käyttämättä? - Metsänomistajakyselyn tuloksia.
helmikuu 8,2017