Sota myllää markkinat metsissä

Venäjän aloittaman sodan vaikutukset näkyvät metsäteollisuuden tuotteiden markkinoilla monin tavoin. Lyhyellä tähtäimellä suomalaisten metsäteollisuustuotteiden kysyntä näyttää vahvalta, mutta tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuuksia.

 

Kirjoittaja on PTT:n metsäekonomisti Marjo Maidell

 

Venäjän aloittaman sodan vaikutukset näkyvät metsäteollisuuden tuotteiden markkinoilla monin tavoin. Lyhyellä tähtäimellä suomalaisten metsäteollisuustuotteiden kysyntä näyttää vahvalta, mutta tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuuksia.

 

Suomen ja Venäjän välisestä kaupasta erottuu muutamia metsäteollisuustuotteita, joissa Venäjän rooli on ollut tärkeä. Venäjältä Suomeen kohdistuvassa kaupassa tällainen on esimerkiksi sanomalehtipaperi. Sen tuonnista yli puolet tuli Venäjältä vuonna 2020. Määrällisesti tuonti on ollut pientä, mutta jo senkin hiipuminen lisää suomalaisten painotalojen ahdinkoa, joiden toimintaa vallitseva paperipula hankaloittaa. Paperin tarjontaa vähentää etenkin työnseisauksen takia pysähdyksissä oleva kotimainen tuotanto.

 

Kaupassa Suomesta Venäjälle tärkeä tuote on kartonki. Etenkin arvokkaimpien kartonkilaatujen viennistä noin kymmenys on suuntautunut Venäjälle. Näille tuotteille on nyt löydettävä ostaja muualta.

 

Mitä tulee selluun, sodan vaikutukset tulevat näkymään etenkin tuotteen maailmanmarkkinoilla. Merkittävä osa Suomen ja samoin Venäjän sellusta viedään Kiinaan. Vain aika näyttää, mistä ja mihin hintaan Kiina pitkäkuituista havusellua jatkossa tuo. Suomessa selluntuotannon kannalta kriittistä on, mistä löydetään korvaavat lähteet aiemmin Venäjältä tuodulle raakapuulle.

 

Sahatavaran tuonti Venäjältä ja Valko-Venäjältä pysähtyi, kun metsäsertifiointijärjestelmät julistivat venäläisen puun konfliktipuuksi. Viime vuonna näistä maista tuotiin Eurooppaan noin 7,5 miljoonaa kuutiota sahatavaraa. Vertailun vuoksi viime vuonna Suomen vienti Eurooppaan oli 4,2 miljoonaa kuutiota. Tuontikielto lisää suomalaisen sahatavaran kysyntää Euroopassa ja kotimaassa, mikä kohottaa sahatavaran hintoja keväällä.

 

Näillä näkymin sahatavaran markkinatilanne muuttuu syksyllä. Sodan myötä rakennusmateriaalien hinnat nousevat, mikä lisää rakennusliikkeiden kustannuksia. Aloitetut rakennushankkeet vietäneen pääosin maaliin, mutta kustannusten nousun takia osa syksylle suunnitelluista projekteista joudutaan laittamaan jäihin. Tämä vähentää rakentamista ja sahatavaran kysyntää sekä hintaa.

 

Sota tuo väistämättä muutoksia ja kitkaa eri metsäteollisuustuotteiden kauppaan, mikä saattaa lyhyellä aikavälillä näkyä suomalaisten tuotteiden kysynnän lisääntymisenä ja hintojen nousuna. Loppuvuoden näkymät ovatkin jo selvästi epävarmemmat. Sota vaikuttaa markkinoihin niin monin tavoin: tuotteiden raaka-aineiden saatavuuteen, tuotantoon, logistiikkaketjuihin, kaupankäyntiin ja kulutukseen.

 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 21.3.2022