Selvitys ulkomaisten marjanpoimijoiden asemasta ja taloudellisista vaikutuksista käynnistynyt

Ulkomaisten luonnonmarjanpoimijoiden asemaan liittyy nykymuodossaan merkittäviä riskejä. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys arvioi eri ratkaisuvaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia sekä poimijoihin että marjayrityksiin. Tarvittavasta jatkovalmistelusta hallitus linjaa myöhemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tilannut ulkoisen selvityksen, joka arvioi luonnonmarjoja keräävien ulkomaalaisten aseman parantamisen ratkaisuvaihtojen taloudellisia vaikutuksia. Päävaihtoehtoja on kaksi. Kausityölain ja -asetuksen muuttamisella kausityöläisinä Suomeen tulevilta marjanpoimijoilta vaadittaisiin työsopimusta. Toisena vaihtoehtona on nykyisen marjalain jatkokehittäminen, jolloin poimijat tulevat Suomeen itsenäisinä toimijoina, käytännössä pääasiassa elinkeinonharjoittajina.

Selvitys arvioi, miten vaihtoehdot vaikuttaisivat toimialaan, marjayritysten taloudellisiin toimintaedellytyksiin sekä poimijoiden asemaan ja ansioihin. Selvitys arvioi myös vaikutuksia julkiseen talouteen.

Selvitys tukee poliittista päätöksentekoa eri kehittämisvaihtoehdoista. Selvityksen toteuttaa Pellervon taloustutkimus PTT ja se valmistuu huhtikuussa 2024.

Luonnonmarjojen kerääminen Suomessa on nojautunut voimakkaasti ulkomaisiin, erityisesti Thaimaasta kutsuttaviin ja rekrytoituihin kerääjiin. Ongelmat luonnonmarjanpoimijoiden työoloissa ja ansioissa ovat nousseet laajempaan tietoisuuteen reilun viimeisen 10 vuoden aikana.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: https://tem.fi/-/selvitys-ulkomaisten-marjanpoimijoiden-asemasta-ja-taloudellisista-vaikutuksista-kaynnistynyt

Hankesivu PTT:n verkkosivustolla: https://www.ptt.fi/hankkeet/luonnonmarjapoimintaa-koskeva-taloudellinen-selvitys/

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Katri Niskanen, TEM, p. 0295 047 373

työministerin erityisavustaja Veera Svahn, p. 0295 047 321 (kysymykset työministerille)

vanhempi ekonomisti Henna Busk, Pellervon taloustutkimus PTT, p. 040 164 8136