Rauman investointi panostaisi tulevaan

Metsä Fibre aloitti hankesuunnittelun mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelleen. Valmistuessaan saha tuottaisi vuosittain 750 000 kuutiometriä sahatavaraa. Tukkia se kuluttaisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa.

 

Kirjoittaja on metsäekonomisti Matti Valonen

Metsä Fibre aloitti hankesuunnittelun mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelleen. Valmistuessaan saha tuottaisi vuosittain 750 000 kuutiometriä sahatavaraa. Tukkia se kuluttaisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Merkille pantavaa investoinnissa on, että Metsä Fibren mukaan mäntysaha tulisi olemaan alansa modernein ja tehokkain tuotantolaitos. Tehokkuuden lisääminen laskee kustannuksia ja parantaa myös edellytyksiä pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Metsä Fibre pyrkii toisaalta kasvattamaan tuotantoaan, mutta myös keskittämään sitä suurempiin ja modernimpiin yksiköihin. Osana tätä yhtiö myi Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan Eskolan sahan. Saha oli Metsä Fibren pienin.

Sahojen tuotantolaitoksilla on oma elinkaarensa, joka jossain vaiheessa tulee siihen pisteeseen, että on tehtävä suurempi korjausinvestointi tai rakentaa uusi laitos. Toki elinkaaret ovat pitkiä, mutta jossain vaiheessa päätös korjausinvestoinnista tulee eteen. Korjausinvestointien tavoite on tuotantoa tehostamalla parantaa kilpailukykyä.

Osalla yksityisistä sahoista on heikot edellytykset korjausinvestointeihin. Päällimmäisenä syynä ovat alan kannattavuusongelmat. Tarvittaisiin useampi viime vuoden kaltainen hyvä vuosi, jotta myös heikommin kannattavien sahojen taseet paranisivat. Tämä mahdollistaisi korjausinvestointien vaatiman lainansaannin. Toki on yrityksiä, kuten Keitele Group, jotka ovat viime vuosina tehneet korjausinvestointeja tai rakentaneet uusia tuotantolaitoksia.

Suomessa tuotettiin viime vuonna sahatavaraa lähes 12 miljoonaa kuutiometriä. Siihen verrattuna Rauman mäntysahan arvioitu tuotantomäärä olisi merkittävä lisäys. Kuitenkin Suomen sahojen todellinen tuotantokapasiteetti on korkeampi. Sahat eivät pyöri täydellä kapasiteetilla huoltoseisokeista ja kustannussyistä johtuen. Yleensä kapasiteetin käyttöaste vaihtelee 90 prosentin molemmin puolin. Täten on vaikea arvioida miten paljon investointi kasvattaisi Suomen sahatavaran tuotantoa.

Metsä Fibren mukaan Rauman mäntysahan tuottama sahatavara myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille ja aasialaisille asiakkaille. Euroopassa rakentamisen kasvu hiipuu, mutta kaupungistumisen jatkuminen tukee kuitenkin rakentamista. Täten sahatavaran kysyntä on Euroopassa vakaata. Aasiassa Kiinan talouden heikentyminen vähensi sahatavaran kysyntää viime vuonna. Kuitenkin Kiinan ja muiden Aasian kehittyvien maiden talouskasvu ja keskiluokan vaurastuminen tukevat pidemmän päälle sahatavaran kysyntää.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 8.5.2019