Rahoituksen mahdollisuudet vesiviisaiden innovaatioiden edistämisessä

Koronaviruspandemia ja sen hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet ovat olleet tärkeimpiä asioita ihmisten mielissä ja uutisaiheissa keväällä. Tilanne suinkaan ole ohi, vaikka toivottavasti saamme kesän hengähtää. On tärkeä muistaa, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvä työ sekä työ kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat jatkuneet myös näissä poikkeuksellisissa oloissa.

 

Kirjoittaja on liiketaloustutkija Kirsi Noro

 

Koronaviruspandemia ja sen hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet ovat olleet tärkeimpiä asioita ihmisten mielissä ja uutisaiheissa keväällä. Tilanne suinkaan ole ohi, vaikka toivottavasti saamme kesän hengähtää. On tärkeä muistaa, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvä työ sekä työ kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat jatkuneet myös näissä poikkeuksellisissa oloissa.

 

YK:n kestävän kehityksen kuudes tavoite on mahdollistaa puhdas vesi ja sanitaatio kaikille. Tähän tavoitteeseen liittyen selvitimme kumppaniemme kanssa erilaisia keinoja edistää vesiviisaita bio- ja kiertotalouden ratkaisuja ja niiden kehittämistä ja käyttöönottoa sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä.

 

Termillä vesiviisas tarkoitimme tapoja parantaa vesitehokkuutta, vähentää veden hukkaa, lisätä uusioveden valmistusta ja käyttöä sekä jätevesien sisältämien aineiden ja energian talteenottoa. Osana selvitystyötämme kartoitimme myös erilaisten rahoitusmallien vaikutusta ja mahdollisuuksia innovaatioiden edistämisessä vesialalla.

 

Rahoituksen merkitys ja mahdollisuudet jakautuivat selvityksemme mukaan selkeästi kahteen eri leiriin. Kotimaassa rahoitusta on pääosin tarjolla hyvin, kun taas mahdollisuuksia vesihankkeiden edistämiseen eri rahoitusmalleilla nähtiin kansainvälisesti, erityisesti kehitysyhteistyössä.

 

Kotimaassa runsaat vesivarat ja luotettava vesihuolto johtavat siihen, että vesitehokkaisiin innovaatioihin ei ole tarpeeksi painetta. Selvityksemme mukaan myöskään julkisen sektorin asettamat ohjauskeinot eivät nykyisellään tue vesiviisaiden ja vesitehokkaiden innovaatioiden syntyä kotimaassa. Haasteena nähtiin myös heikko kotimarkkinakysyntä innovatiivisille ratkaisuille.

 

Vesitehokkaille innovaatioille sekä uusille rahoitusmalleille nähtiin eniten tarvetta ja mahdollisuuksia kehitysyhteistyöhankkeissa. Kehitysyhteistyössä on ollut nousevana ilmiönä yhdistää kehitysyhteistyövaroja yksityiseen pääomaan, jotta saadaan enemmän hankkeita liikkeelle. Näin luodaan myös enemmän vaikuttavuutta ja mahdollisuuksia edistää kestävän kehityksen tavoitetta kuusi puhtaasta vedestä ja sanitaatiosta kaikille.

 

Sijoittajien kiinnostus vastuullisiin ja vaikuttaviin ympäristö- ja vesihankkeisiin on voimakasta. Selvityksemme mukaan sitä olisi perusteltua hyödyntää nykyistä enemmän.

 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 6.7.2020

 

 

Tutustu hankkeeseen Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet tästä