PTT:n metsäalan ennustepäivitys: Veitsiluodon sulkeminen sinetöi paperin romahduksen – viennin arvo puolittuu vain kahdessa vuodessa

Kemin Veitsiluodon paperitehtaan sulkeminen jyrkentää paperin viennin alamäkeä, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennustepäivitys. Stora Enson tehtaan sulkemisen seurauksena paperi putoaa jo tänä vuonna vientiarvolla mitattuna metsäteollisuuden päätuotteista pienimmäksi. Metsäalan ennustetta päivitettiin vain vajaa viikko sen julkaisemisen jälkeen poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.

Kemin Veitsiluodon paperitehtaan sulkeminen jyrkentää paperin viennin alamäkeä, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennustepäivitys. Stora Enson tehtaan sulkemisen seurauksena paperi putoaa jo tänä vuonna vientiarvolla mitattuna metsäteollisuuden päätuotteista pienimmäksi. Metsäalan ennustetta päivitettiin vain vajaa viikko sen julkaisemisen jälkeen poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.

”Paperin kurimusta kuvaa hyvin se, että sen vientiarvo tulee liki puolittumaan vain kahdessa vuodessa 2019-2021. Vielä vuonna 2019 paperi oli arvolla mitattuna metsäteollisuuden tärkein vientituote, ja tänä vuonna se putoaa pienimmäksi”, kuvaa metsäekonomisti Marjo Maidell.

Veitsiluoto-päätöksen myötä paperin vienti laskee tänä vuonna 25 prosenttia viime vuodesta, kun alun perin ennuste arvioi laskuksi noin 16 prosenttia. Vuonna 2022 vienti laskee edelleen seitsemän prosenttia (aiempi +2 prosenttia).

Tästä huolimatta kuluvana vuonna Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kokonaisuutena palautuu jonkin verran koronakuopasta, noin neljä prosenttia (aiempi +7 prosenttia). Kuitenkin viennin arvo jää yhä 14 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2019.


 
Puumarkkinoilla kasvu hidastuu vain hieman

Veitsiluodon sellutuotannon lakkauttamisen vaikutus puumarkkinoihin jää melko vähäiseksi. Veitsiluodossa käytettiin pääasiassa koivukuitupuuta. Sulkemisen myötä havukuitupuu ohjautuu pääosin muille tuotantolaitoksille, ja koivukuitupuun tuonti vähenee hieman. Koivukuitupuun markkinat kuitenkin hidastuvat ja kauppamäärät jäävät lähelle viime vuoden lukemia. Kemin biotuotetehtaan on ilmoitettu käyttävän yli miljoona kuutiometriä koivukuitua, joten kysyntä tulee vahvistumaan jälleen ensi vuonna.

Sulkeminen vaikuttaa kasvua loiventavasti metsäteollisuuden puun käytössä tänä vuonna (+3%, aiempi +4%), ja yksityismetsien puukaupoissa (+9%, aiempi +10%). Kaikki muutokset aiempaan ennusteeseen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

 

* Päivitetty ennuste on luettavissa kotisivuillamme www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html

* Lue ennustepäivityksen keskeisimmät asiat tiiviistä infograafista (linkki).

Ennusteen päivitetty kalvosarja on luettavissa täällä (linkki).

 

Lisätietoja:

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus: metsäekonomisti Marjo Maidell, p. 040 164 8169
Saha- ja vaneriteollisuus: metsäekonomisti Matti Valonen, p. 040 164 8151
Puumarkkinat: tutkimusjohtaja Paula Horne, p. 040 592 6820
sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ptt.fi